Kennismaken met bodem

Duur
Dag
Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Ondernemerschap

Het begint bij de bodem. Een goede verhouding in de bodem is van belang voor het telen van gezonde gewassen, het behoud van landbouwgrond en in het kader van klimaatverandering. In deze eendaagse cursus gaan we in op de beginselen van een gezonde bodemkwaliteit. Uiteraard komt bodemleven aan bod, zorgen voor een gezonde bodem voor nu én in de toekomst. De extreme weersomstandigheden hebben een weerslag op de bodem, hoe ga je daar juist mee om. 

  • 395,-
  • 9:00 - 16:00 uur
  • 1 dag
  • Maximaal 12 personen
Talent voor groei

Voor wie?

Deze cursus is onmisbaar voor u als akkerbouwer, loonwerker, veehouder, teler maar ook voor u als adviseur. Voor iedereen die op zoek is naar meer inzicht en handvatten voor goed bodembeheer is deze cursus geschikt. In deze cursus wordt de bodemkundige basiskennis opgehaald en toegepast op het verkrijgen van inzicht in actuele problematiek in grondgebonden landbouw zoals bijvoorbeeld bodemverdichting, organische stofbeheer en wateroverlast. Door strengere regelgeving en klimaatsverandering zijn boeren steeds meer afhankelijk van natuurlijke eigenschappen van de bodem voor een goede gewasproductie. Veel van deze eigenschappen worden aangedreven door het bodemleven.

Inhoud van de studie

- Bodem lezen
- Geologie en bodemkundige basisprincipes
- Profielkuil
- Bodemkaarten
- Bodemkwaliteit
- Bodem doorgronden en sturen
- Bodemvoedselweb (bodemleven)
- Waterbeheer
- Organische stofbeheer
- Chemische processen

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u basiskennis op het gebied van bodem opgedaan, kunt u bodemkundige informatie lezen en begrijpen, heeft u inzicht in bodembeheer en oplossingsrichtingen voor actuele bodemproblematiek.