Gezond bodembeheer

Duur
Dag
Interessegebied
Akkerbouw

Het begint bij de bodem. Een goede verhouding in de bodem is van belang voor het telen van gezonde gewassen, het behoud van landbouwgrond en in het kader van klimaatverandering. In deze eendaagse cursus gaan we in op de beginselen van een gezonde bodemkwaliteit. Uiteraard komt bodemleven aan bod, zorgen voor een gezonde bodem voor nu én in de toekomst. De extreme weersomstandigheden hebben een weerslag op de bodem, hoe ga je daar juist mee om. 

 • 395 euro
 • 12 personen
 • Meerdere locaties
 • Inhoudelijke cursus
Talent voor groei

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Agro Food Cluster Emmeloord
  12 pl.
 • Start:
  | WPR locatie Vredepeel
  10 pl.
 • Start:
  | Rusthoeve Agrarisch Innovatie & Kenniscentrum
  12 pl.

Inhoud van de studie

Deze cursus is onmisbaar voor u als akkerbouwer, loonwerker, veehouder, teler maar ook voor u als adviseur. Voor iedereen die op zoek is naar meer inzicht en handvatten voor goed bodembeheer is deze cursus geschikt. In deze cursus wordt de bodemkundige basiskennis opgehaald en toegepast op het verkrijgen van inzicht in actuele problematiek in grondgebonden landbouw zoals bijvoorbeeld bodemverdichting, organische stofbeheer en wateroverlast. Door strengere regelgeving en klimaatsverandering zijn boeren steeds meer afhankelijk van natuurlijke eigenschappen van de bodem voor een goede gewasproductie. Veel van deze eigenschappen worden aangedreven door het bodemleven.

 • Bodem lezen
 • Geologie en bodemkundige basisprincipes
 • Profielkuil - Bodemkaarten
 • Bodemkwaliteit
 • Bodem doorgronden en sturen
 • Bodemvoedselweb (bodemleven)
 • Waterbeheer
 • Organische stofbeheer
 • Chemische processen

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u basiskennis op het gebied van bodem opgedaan, kunt u bodemkundige informatie lezen en begrijpen, heeft u inzicht in bodembeheer en oplossingsrichtingen voor actuele bodemproblematiek.