Grensverleggend ondernemen

Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Ondernemerschap

Succesvolle ondernemers hebben een aantal belangrijke kwaliteiten gemeen waarop onze partner Movaeres zich focust. Enkele factoren hebt u sterk ontwikkeld, andere hebben minder uw aandacht. Waar ligt voor u de groei?

  • Prijs in overleg op basis van wensen
  • Maximaal 15
Talent voor groei

Voor wie?

Bent u op zoek naar wat u als agrarisch ondernemer in de wereld hebt te zetten? Hebt u uw eigen drive en die van uw onderneming helder? Maar ook de patronen waarin u steeds weer vastloopt? Laat u zich graag uitdagen op de belangrijkste kwaliteiten die van u als ondernemer worden gevraagd? We leren u de kracht van uzelf en van uw onderneming te ontdekken.

Kosten zijn inclusief persoonlijkheidstest en literatuur. Exclusief accommodatiekosten a +/- 1.500,00 en 21% BTW. Kosten (inter)nationale ontdekkingsreis voor eigen rekening.

Inhoud van de studie

De ontwikkelingsmogelijkheden van een agrarisch bedrijf worden voor een groot deel bepaald door het ondernemerschap van de ondernemer. Wie wil groeien, krijgt daardoor met zichzelf te maken. Ieder bedrijf vraagt weer wat anders. En iedere ondernemer is anders. Maar wat bepaalt nu de doorgroei van u en uw onderneming? Waarin bent u succesvol? Waarin blokkeert u? Wat hebt u te veel of juist niet in beeld?

Succesvolle ondernemers hebben een aantal belangrijke kwaliteiten gemeen waarop onze partner Movaeres zich focust. Enkele factoren hebt u sterk ontwikkeld, andere hebben minder uw aandacht. Waar ligt voor u de groei?

  • Zelfkennis. Weten wie u bent, waarop u stuurt en hoe u overkomt. Uw kracht kennen maar ook uw tekortkomingen;
  • Visie en koers. U speelt steeds in op de vele veranderingen, vanuit het lange termijn perspectief, vanuit de overgedragen kernwaarden van vorige generaties;
  • Marktpositie in de keten. Het gestaag bouwen aan een merk, tijdig innoveren en opereren in relatief, kleine afgeschermde markten of in samenwerking vanuit coöperatieve structuren;
  • Bedrijfsvoering en leiderschap. De top kent nog het ambacht, heeft veel kennis van het productieproces en draagt dit over. De vertaling van de marktkansen naar de bedrijfsvoering is snel gemaakt;
  • Mensen meekrijgen. Het structureel werken aan prettige werksfeer en een open bedrijfscultuur, waar alles gezegd kan worden. De lijnen zijn kort en er wordt snel besloten;
  • Ondernemen is groeien en snoeien: in producten, bedrijfsomvang en in aandeelhouders, steeds weer inspelend op de actuele marktmogelijkheden;
  • Er is een sterke betrokkenheid van de eigenaren met de familie en leefomgeving. Dat leidt tot krachtige familiedynamieken en geduldig kapitaal. Dat leidt tot ondernemerschap met oog voor regionale belangen.
In deze training gaat het om u als ondernemer: U scherpt uw ondernemerschap aan in een groep gelijkgestemde agrarisch ondernemers. Hoe zit u in elkaar? Hoe maakt u analyses en keuzes? U leert op een andere manier te kijken en denken. Op een andere manier mogelijkheden te zien. U komt op plekken waar u anders nooit komt. U leert om samen te werken. Dat begint met durf, durf om uw eigen grenzen te verleggen.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door Marlies Bosker of Ellen Lesscher. Zij zijn trainer en coach bij Movaeres. We zitten in een bijzondere tijd van omkeringen: in denken en doen, in hoe we met elkaar samenwerken, in hoe de vele talenten in organisaties kunnen bijdragen. We durven weer te leren van elkaar en de vastgeroeste patronen te doorbreken. Dat geeft opnieuw ruimte voor ondernemerschap en professionals, voor anders samenwerken in en tussen organisaties. Daaraan levert Marlies graag haar bijdrage aan.

Ellen is van nature graag met de toekomst bezig, hoe kunnen we vooruitkijken, daarop anticiperen. Wat doet de markt, wat gebeurt er in de maatschappij, welke trends zien we? Wat hebben we nodig om verder te kunnen. Daar komt ook haar nieuwsgierigheid voor het nieuwe organiseren en ondernemen vandaan: meer zelfsturing, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap met oog voor de volgende generatie zoals cradle-2-cradle.