Kennismaken met bodem en bemesting

Duur
Dag
Interessegebied
Akkerbouw

Het begint bij de bodem. Een goede verhouding in de bodem is van belang voor het telen van gezonde gewassen, het behoud van landbouwgrond en in het kader van klimaatverandering. In deze eendaagse cursus gaan we in op de beginselen van een gezonde bodemkwaliteit. Uiteraard komt bodemleven aan bod, zorgen voor een gezonde bodem voor nu én in de toekomst. De extreme weersomstandigheden hebben een weerslag op de bodem, hoe ga je daar juist mee om.

 • 395,-
 • 12 personen
 • Meerdere locaties
 • Inhoudelijke cursus
Talent voor groei

Inhoud van de studie

Deze cursus is onmisbaar voor u als akkerbouwer, loonwerker, veehouder, teler maar ook voor u als adviseur. Voor iedereen die op zoek is naar meer inzicht en handvatten voor goed bodembeheer is deze cursus geschikt. In deze cursus wordt de bodemkundige basiskennis opgehaald en toegepast op het verkrijgen van inzicht in actuele problematiek in grondgebonden landbouw zoals bijvoorbeeld bodemverdichting, organische stofbeheer en wateroverlast. Door strengere regelgeving en klimaatsverandering zijn boeren steeds meer afhankelijk van natuurlijke eigenschappen van de bodem voor een goede gewasproductie. Veel van deze eigenschappen worden aangedreven door het bodemleven.

Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Bodem lezen
 • Geologie en bodemkundige basisprincipes
 • Profielkuil - Bodemkaarten
 • Bodemkwaliteit
 • Bodem doorgronden en sturen
 • Bodemvoedselweb (bodemleven)
 • Waterbeheer
 • Organische stofbeheer
 • Chemische processen
 • Functie nutriënten
 • Gedrag van nutriënten in de bodem en de plant
 • Sturen op korte termijn
 • Sturen op lange termijn
 • Relatie tussen bemesting en bodemstructuur
 • Verschuiving naar organisch
 • Doorvertaling naar een praktijksituatie door middel van een casus

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u basiskennis op het gebied van bodem en bemesting opgedaan, kunt u bodemkundige informatie lezen en begrijpen, heeft u inzicht in bodembeheer en oplossingsrichtingen voor actuele bodemproblematiek.