Onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad

Ecologisch groenbeheer

Interessegebied
Ondernemerschap
Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Groen en leefomgeving

Mensen hebben behoefte aan groen in hun leefomgeving. In het stedelijk gebied is het gebruik van de ruimte zeer intensief, wat hoge eisen stelt aan het groen. Het aanleggen en beheren van stedelijk groen brengt zodoende grote uitdagingen met zich mee, waarbij kwaliteit en duurzaamheid voorop moeten staan. Vele gemeenten en groenvoorzieningsbedrijven hebben een jarenlange ervaring op het gebied van aanleg en onderhoud van stedelijke groenvoorzieningen. Van lijnbeplantingen langs wegen tot het omvormen van wijkgroen gericht op een duurzaam eindbeeld met hoge maatschappelijke waarde. 

  • 745,-
  • 14 dagdelen in 7 dagen
  • Minimaal 15
  • Gelijk toepasbaar in praktijk
Talent voor groei

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor vakbekwame medewerkers in natuurlijk groen en medewerkers die leidinggeven aan een groenploeg.

Inhoud van de studie

Een belangrijk aspect binnen de studie is een integrale benadering en ontwikkeling van goede kennis, houding en vaardigheden ten aanzien van duurzaam groenbeheer. Voor medewerkers en hun directe leidinggevenden hebben we een cursus ontwikkeld om kennis, inzicht en vaardigheden omtrent het duurzaam inrichten en beheren van de groene leef- en woonomgeving in stad en landschap te vergroten of te verwerven. Je sluit de cursus af met een opdracht om het beheer uit te voeren van een beplanting aan de hand van een de werkinstructie. Hiermee kan de deelnemer aantonen de opgedane kennis te kunnen toepassen in een praktijksituatie.