Spuitlicentie III Distribueren Gewasbescherming

Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Licenties

Verkoopt u gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dan heeft u de spuitlicentie III nodig. Deze vakbekwaamheid kan worden gehaald als aanvulling op BG voor degene die tevens een uitvoerende of adviserende rol heeft.

 • 861,-
 • 4 dagdelen, examen & interview
 • 09:00 - 12:00
 • Maximaal 5
Talent voor groei

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, bijvoorbeeld depothouders en medewerkers belast met het beheer, opslag en voervoer van bestrijdingsmiddelen.

Het doel is het behalen van een vakbewaamheidsbewijs Distribueren en eventueel een vakbekwaamheidscertificaat ADR. Deze vakbekwaamheid kan worden gehaald als aanvulling op BG voor degene die tevens een uitvoerende of adviserende rol heeft.

Inhoud van de training

De wet stelt strenge eisen aan het vervoer en de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Zo geschied de opslag en distributie van gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende voorschriften, wetten en een door de branche vastgestelde certificering. Als beheerder van een opslagvoorziening en chauffeur moet je beschikken over een gedegen kennis. In de cursus richten wij ons op praktische invulling van alle wettelijke bepalingen rondom het distribueren van bestrijdingsmiddelen.

In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

 • kennis van de wettelijke voorschriften (Wet Milieubeheer, Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden en Wet vervoer gevaarlijke stoffen en ADR);
 • de indeling van bestrijdingsmiddelen in gevarenklassen;
 • eisen t.a.v. verpakkingen en etikettering, samenlading en scheidsvoorschriften bij vervoer;
 • kennis van administratieve verplichtingen ten aanzien van eindgebruikers, vervoersdocumenten, toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/biociden en W-nummers
 • opslag van bestrijdingsmiddelen en inrichting van een depot;
 • opstellen van en werken met een calamiteitenplan;
 • certificeringsschema distribueren gewasbeschermingsmiddelen en biocode;
 • bezoek aan een depot;
 • benodigde documenten voor ieder transport;
 • eisen t.a.v het voertuig en de verplichte voertuiguitrusting;
 • regels t.a.v. het laden, lossen en stuwage;
 • handelinginstructies bij ongevallen en ongelukken;
 • aanverwante zaken die te maken hebben met de ADR- regelgeving.

De cursus wordt afgesloten met het examen Distribueren Gewasbeschermingsmiddelen. Eventueel kun je als extra ook het examen afleggen voor het ADR-basiscertificaat. Deze examens worden schriftelijk afgenomen door CCV examenhuis wat onderdeel is van het CBR.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvang je het getuigschrift en bewijs van vakbekwaamheid Distribueren Bestrijdingsmiddelen en eventueel het ADR-basiscertificaat. De cursus wordt uitgevoerd door onze collega Terra Next.