Ondernemerscoach intensieve veehouderij Hero

Training Bedrijfsorganisme

Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Biologisch
Interessegebied
Ondernemerschap
Interessegebied
Veehouderij

Een gezond, veerkrachtig bedrijf heeft een duidelijk eenheid, een duidelijke identiteit. Die kun je opvatten als een 'organisme'. Tijdens deze training werken deelnemers aan de thema's die spelen op hun eigen bedrijf. Medecursisten bevragen, spiegelen en op nieuwe ideeën brengen. Je leert je bedrijf kennen als levend geheel, dat houvast biedt bij allerlei beslissingen. 

Voor wie?

(Toekomstig) bedrijfsleiders in de landbouw. Vaak is een voorgenomen verandering binnen het boerenbedrijf een aanleiding om met dit ‘bedrijfsorganisme’ bezig te gaan. Deze training is speciaal bedoeld voor (toekomstige) bedrijfsleiders die hun bedrijf willen ontwikkelen.

Talent voor groei

Inhoud van de studie

De inhoud van de training: 

Het menselijk organisme is inspiratiebeeld voor het bedrijfsorganisme. We zoeken bijvoorbeeld de beste plek voor het bedrijfshart(en), voor de openheid/geslotenheid van de bedrijfsomgrenzing (bedrijfshuid), hoe de verschillende bedrijfsdelen elkaar het best kunnen versterken, hoe we een prettig erf tussen de gebouwen creëren. We onderzoeken de betekenissen van alle bedrijfsdelen voor elkaar en de betekenis van de mensen/organisaties waarmee we samenwerken (klanten, afnemers, financiers, natuurbeheerders, etc). Hoe creëren we veerkracht voor ons bedrijf in woelige tijden van wisselend weer en afzet.

 

De laatste trainingsdag richt zich met name op het gereedmaken van een bedrijfsorganisme voor een overdracht naar nieuwe leidende mensen. Dit betekent werk voor zowel mensen die overnemen, als voor mensen die overdragen. Zo’n proces duurt gemakkelijk een jaar of vijf.

 

Je gebruikt het boek van Joke ‘Gezond landbouwbedrijf’ dat je als pdf kunt downloaden of gedrukt kunt kopen tijdens de cursus. Je hebt een grote plattegrond van je eigen/bevriend erf èn van je gehele bedrijf nodig (A3 of A2 grootte). Tussen de verdiepingsdagen werk je details voor je eigen bedrijf uit en je neemt je eigen vragen en knelpunten mee naar de volgende trainingsdag.

Praktische informatie: 

Inloop een halfuur voor aanvang
Tijden: 10.30 – 16.30 uur (inclusief lunch)
Locatie: Warmonderhof, Wisentweg 12, Dronten
Trainer: Joke Bloksma