Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

Training Kringlooplandbouw: hoe maak ik mijn bedrijf kringloop gereed

Interessegebied
Biologisch

Deze training wordt gehouden volgens de dan geldende Corona-regels. In deze tweedaagse training wordt doorgewerkt vanuit het toekomstbeeld van kringlooplandbouw zoals dat op de themadag is geschetst. Welke concrete maatregelen kun jij in je eigen bedrijf nemen? We kijken naar stofstromen, energiestromen, alternatieven voor grondstoffen, meststoffen en energie in jouw eigen bedrijf.

  • Kringlooplandbouw
  • Maximaal 14
  • 100,-
  • 2 dagen incl. lunch
Talent voor groei

Programma

Het moet duidelijk worden welke betekenis de ontwikkelingen zullen hebben voor jouw (eigen) bedrijf en welke concrete aanpassingen gedaan kunnen worden. Een keur aan trainers zet zich in om de deelnemers maximaal te ondersteunen in dit proces van aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid. Dat zijn: Frens Schuring, docent biologische melveehouderij, Meino Smit (akkerbouwer, auteur van het onderzoek De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, Frank Verhoeven (zelfstandig adviseur melkveehouderij bij Boerenverstand,), Pieter Wolf, (projectleider Boerderij van de Toekomst) en (wordt nog aangevuld). Met een los te volgen themadag als startmoment.
Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het in kaart brengen van stofstromen en energiestromen van het eigen bedrijf. Welke hoeveelheden zijn het? Waar komen ze vandaan?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om kringlooplandbouw mogelijk te maken?
  • Hoe leg je relaties in en verbindingen met de regio?
  • Wat zijn alternatieven voor niet-vervangbare grondstoffen, meststoffen en energie?
  • Waar zijn die te vinden en om hoeveel gaat het dan?
  • Wat betreft CO2: hoe zit de koolstofkringloop op je bedrijf in elkaar en kan je ook op dat gebied verantwoord werken?

Om inspiratie op te doen gaan we op bezoek bij bedrijven, onderzoek en projecten die kringlooplandbouw als basis voor hun bedrijfsopzet hebben genomen.