Training praktijkassessor voor praktijkopleiders

Duur
Dag
Interessegebied
Ondernemerschap

Praktijkgericht opleiden vraagt om een leeromgeving die aansluit bij de (groene) beroepspraktijk. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van Aeres MBO Emmeloord vindt plaats in een reële praktijksituatie en sluit daarom naadloos aan bij de vraag van werkgevers.

  • Gratis, op uitnodiging
  • 1 dag
  • 9:00 - 16:00 uur
  • 4 - 8 personen
Talent voor groei

Voor wie?

U bent praktijkopleider bij een leerbedrijf en u hebt een reguliere training voor praktijkopleider succesvol afgerond. Vanuit uw rol als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven wilt u de kwaliteit, de deskundigheid en de objectiviteit waarborgen bij het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Praktijkopleiders die de rol van assessor op zich willen nemen, kunnen deze training gratis volgen.

Docent

De docent van de cursus is Martelli van Velthuysen, hij maakt als trainer deel uit van de netwerkorganisatie Groeien in Organisaties en vanaf het schooljaar 2005-2006 actief betrokken bij de training van assessoren/examinatoren in het MBO- en HBO-onderwijs.

De cursus heeft me inzicht gegeven in mijn eigen handelen. Ik heb er zin in om een PvB af te nemen. Ik weet waar ik op moet letten én hoe ik me opstel als beoordelaar.  

Vincent, Hovenier in de NOP.

Inhoud van de cursus

Tijdens één trainingsdag volgt u een praktisch programma en ontmoet u praktijkopleiders uit verschillende beroepenvelden. Vanuit een praktijksituatie gaat u samen met andere cursisten interactief aan de slag met uiteenlopende opdrachten. Tijdens de training wordt o.a. gewerkt met een trainingsacteur om situaties uit te proberen. Deze training is sterk gericht op het oefenen van de eigen assessment vaardigheden met de bijbehorende taken en rollen in het examinerings-proces. Zelfinzicht en -reflectie staan hierbij centraal. De assessorentraining geeft u handvatten voor het afnemen en deskundig beoordelen van een Proeve van Bekwaamheid, en maakt u bewust van de kwaliteiten en vaardigheden die u als assessor nodig hebt.

Onderwerpen

  • De rol van de Praktijkassessor en Onderwijsassessor
  • Een PvB afnemen en onafhankelijk beoordelen
  • Een PvB (na)bespreken met de kandidaat Het aanleren van gesprekstechnieken (o.a. criteriumgericht interview)
  • Correcte verslaglegging van het assessment Aanvangsniveau/voorkennis

U kunt de training volgen als u een reguliere training voor praktijkopleider succesvol hebt afgerond. Stuur daarom een kopie van uw certificaat ‘praktijkopleider’ mee bij de inschrijving.

Resultaat

Na afloop van de training heeft u handvatten voor het afnemen en deskundig beoordelen van een Proeve van Bekwaamheid, en bent u bewust van de kwaliteiten en vaardigheden die u als assessor nodig hebt. U ontvangt hiervoor een bewijs van deelname.