Wet Natuurbescherming (niveau 3) Hercertificering

Duur
Dag
Interessegebied
Licenties

Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. U komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze cursus leert u hoe u zorgvuldig handelt tijdens het werk en waarom dit belangrijk is. De cursus kenmerkt zich door de focus op de juridische aspecten rondom het uitvoeren van werkzaamheden onder de gedragscode. Belangrijk hierbij dat men leert hoe je een plan van aanpak opstelt en waar men rekening mee moet houden. In deze hercertificeringscursus zal alles weer worden opgefrist zodat u weer helemaal up to date bent.

  • 225,-
  • 3 dagdelen
  • Maximaal 15
Talent voor groei

Voor wie?

De hercerticering Wet natuurbescherming niveau 3 is bedoeld voor bedrijfsleiders, projectleiders en werkvoorbereiders die in het bezit zijn van het cerfiticaat Wet Natuurbescherming 3:

  • Gemeentelijke buitendiensten
  • Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven
  • Terreinbeherende organisaties
  • Loonwerkersbedrijven
  • Waterschappen

Certificering

Door het volgen van deze herceritificering training verlengd u uw certificaat weer voor de komende vijf jaar met een officieel AOC Keurmerk.