Professiona

In deze tweedaagse training komen de basisvragen van leidinggeven aan de orde. Op een interactieve manier onderzoeken we waar uw sterke en verbeterbare aspecten zitten. Welk vaardigheden zijn belangrijk en welke valkuilen moet u zien te vermijden om de dagelijkse gang van zaken op de praktijk effectief te laten verlopen? Praktisch en concreet krijgt u handvatten aangereikt, die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de wensen en vragen van de deelnemers. Ook wordt er nadruk gelegd op het inspireren en motiveren van de assistentengroep.

Cursusinhoud

  • Communicatief vragen stellen, luisteren, doorvragen, observeren, rapporteren
  • Inhoudelijk voedselveiligheid/microbiologie, HACCP systeem, visie op kwaliteitszorg, soorten audits en functie ervan, de situatie bij uw bedrijf
  • Rol van de auditor in relatie tot leiding geven, belangrijkste eigenschappen, het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van de audit

Kosten en aanmelden

Op aanvraag. Bel met 088 - 020 57 00 voor meer informatie.