Taal op de werkvloer (op locatie)

Voor een bedrijf is het belangrijk om te investeren in taal- en communicatietraining voor uw allochtone werknemers. Het verhoogt het begrijpen van instructies, de werksfeer, de samenwerking en daarmee de productiviteit en dat is winst voor alle partijen. Uw investering verdient zichzelf terug!

Cursusinhoud

De definitieve inhoud van de training wordt volledig afgestemd op de behoefte binnen uw bedrijf. U kunt denken aan onder meer de volgende  onderwerpen:
  • huisregels/contract (het kunnen lezen, begrijpen en werken volgens de regels)
  • veiligheid/hygiëne (het kunnen lezen, begrijpen en werken volgens de voorschriften)
  • roosters  (het begrijpen van de werkroosters )
  • werkprocedures/materialen (het kunnen lezen van werkinstructies en deze uitvoeren, het kunnen begrijpen van mondelinge instructies en om uitleg vragen)
  • hulp vragen/geven
  • rapporteren (het kunnen vertellen wat er gedaan is, storingen melden, een logboek bijhouden)
  • omgaan met klanten/collega’s (informeel/formeel) (het correct omgaan met klanten en collega’s, feedback geven, samenwerken, omgaan met klachten, het op de juiste wijze noteren van klachten)

Bij voldoende belangstelling worden de trainingen op locatie verzorgd.

Kosten en aanmelden

Op aanvraag. Bel met 088 - 020 57 00 voor meer informatie.