Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei

Date

Fipronil meldpunt

Dit meldpunt is een initiatief van LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei, NVP en de gemeenten in de regio Gelderse Vallei. Het meldpunt is bedoeld voor alle pluimveehouders in de Gelderse Vallei die direct of indirect met de fipronil-problematiek te maken hebben. De afgelopen weken is al volop gebruik gemaakt van dit meldpunt en zijn er ruim 180 contacten afgehandeld. Het meldpunt is te bereiken op telefoonnummer 088-0206410 of per email op info@poultryexpertisecentre.com.

Op de website www.poultryexpertisecentre.com staan links naar andere websites waar actuele, aanvullende informatie te vinden is over fipronil en er zijn diverse documenten opgenomen zoals het verslag en presentaties van de bijeenkomst op dinsdag 8 augustus 2017 in de Veluwehal in Barneveld.

Praktische adviezen en tips

(18 augustus 2017): reiniging / bemonstering / aansprakelijkheid

 1)    Als u voldoende tijd heeft: wacht met definitieve reiniging tot er meer bekend is over de reinigingsmiddelen

Een vraag die ons begrijpelijk veel wordt gesteld, is: “met welk middel kan ik het beste m’n stal reinigen om deze vrij te maken van fipronil?” In de praktijk zijn er vanwege de nodige tijdsdruk al stallen met diverse reinigingsmiddelen schoongemaakt. Echter: belangrijk is, ongeacht het middel, dat ook de zogenaamde metabolieten (omzettingsproducten) afgebroken worden met de toepassing van het reinigingsmiddel. Als metabolieten niet afgebroken worden, zullen de kippen herbesmet raken en mogelijk opnieuw verontreinigde eieren gaan leggen.

Voor de toepassing van elk middel geldt: houd u aan de gebruiksaanwijzing; overleg met de leverancier als u hiervan wenst af te wijken, bijv. bij een andere concentratie. Denk ook aan uw eigen veiligheid/gezondheid, het mogelijke effect op uw stalinrichting en het verantwoord afvoeren van evt. spoelwater. Als u nog voldoende tijd heeft, voordat het nieuwe koppel komt of voordat de geruide dieren weer in productie komen, neem de tijd om testresultaten op dit gebied af te wachten en dus een geschikt middel te kunnen toepassen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) test momenteel diverse middelen in diverse concentraties in het lab en coördineert diverse veldproeven. De meest recente resultaten vindt u op: http://www.gddiergezondheid.nl/fipronil

 2)    Gebruik de mogelijkheden om het effect van het detoxen (stal en/of dieren) te controleren

Om het risico te verkleinen dat een nieuw opgezet koppel of het geruide koppel (opnieuw) met fipronil verontreinigde eieren gaat produceren, raden wij u aan: maak gebruik van de mogelijkheden om het effect van het detoxen te controleren. GD heeft voor het bemonsteren van zowel stal als  uitloop protocollen ontwikkeld, zie  http://www.gddiergezondheid.nl/fipronil  Als u, in geval van een lege stal, voldoende tijd heeft, voordat het nieuwe koppel wordt opgezet, kunt u eerst een klein aantal verklikkerkippen opzetten en laten controleren of de dieren en de eieren vrij blijven van fipronil, zie protocol “inzetten van verklikkerkippen”, eveneens op http://www.gddiergezondheid.nl/fipronil  Het daarin genoemde onderzoek op kippen is ook toepasbaar voor controle van geruide dieren, voordat u de dieren in productie laat komen.

 3)    Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij

Inmiddels bereiken ons berichten dat een aantal getroffen pluimveehouders aansprakelijk is gesteld door hun afnemer(s). De afnemers vorderen de schade die zij lijden, zoals bedrijfsschade, de kosten van het terugroepen van eieren en de vernietiging daarvan. Eveneens vernemen wij dat lopende contracten met getroffen pluimveehouders opgezegd worden en men de schade wil gaan verrekenen met uitstaande en toekomstige eiergelden. In sommige gevallen wordt uitbetaald eiergeld teruggevorderd. De omvang en de impact van de vorderingen door verschillende partijen op de getroffen pluimveehouders is nu nog niet goed in te schatten, maar mag niet onderschat worden. Ondanks dat u mogelijk (nog) niet aansprakelijk bent gesteld en andere zaken aan uw hoofd heeft, doet u er goed aan dit onderwerp zo spoedig mogelijk te bespreken met uw rechtsbijstandsverzekeraar, advocaat, assurantietussenpersoon of andere belangenbehartiger én uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar! 

Stichting Zorg om Boer en Tuinder

Tijdens de bijeenkomst in Barneveld waren er vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder aanwezig. Zorg om Boer en Tuinder biedt sociaal-emotionele ondersteuning. Wanneer boeren en tuinders in zwaar weer verkeren, helpt het om je zorgen te kunnen delen. Een vertrouwelijk gesprek met iemand van buiten de eigen kring van familie, vrienden en adviseurs. Je verhaal kunnen doen helpt om een deel van de spanning los te kunnen laten. De hulp is onafhankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Neem gerust contact op: erover praten helpt! Jaap Kok, bestuurslid LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, is lokaal de contactpersoon. U vindt hier zijn contactgegevens.

Hart onder de riem

Fije Visscher, voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, steekt in deze videoboodschap de pluimveehouders een hart onder de riem.

Talent voor groei