Milieutraining voor VTH

Milieutraining voor VTH gaat weer van start

Date

De vakspecialisten van Aeres Training Centre International houden de ontwikkelingen in de veehouderij scherp in de gaten, ook die van de milieuregelgeving. De milieuregelgeving is onderhevig aan strenge eisen en veranderingen. Daarom is de training opgezet en gericht op vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH)  in samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Zuid Oost. Medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus maken al veelvuldig gebruik van deze trainingen. Zowel handhavers als verleners zijn gebaat bij het volgen van deze training.

Vanaf 14 april 2016 is de wet VTH in werking waarin het vernieuwde milieutoezicht is vastgelegd. Deze wet legt de basis voor de 29 nieuw gevormde omgevingsdiensten. Deze werken al enige tijd volgens de principes van een betere vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo zijn veel medewerkers van provincies en gemeenten bijeengebracht in de omgevingsdiensten. De wet VTH is het resultaat van een traject waarin door de Rijksoverheid, het IPO en de VNG meerdere jaren nauw is samengewerkt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieuregels beter te organiseren.

Op deze manier blijven gezagshouders bevoegd voor deze taken, maar door de combinatie van expertise en innovatie zal de kwaliteit worden verbeterd. Kijk voor meer informatie op de site

Talent voor groei