Basiscursus vleeskuikens

Nieuwe training Vleeskuikenhouderij met Aeres MBO

Date

Aeres Training Centre International organiseert in samenwerking met Aeres MBO een basiscursus vleeskuikenhouderij. Aeres Training Centre Internatinal en Aeres MBO krijgen veel vragen uit het beroepsveld over nieuwe ontwikkelingen hierop is de cursus ontwikkeld. Volgens de Regeling houders van dieren van 23 juni 2014 moet een vleeskuikenhouder in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat hij of zij een passende cursus heeft gevolgd of passende ervaring heeft opgedaan. Als vóór 1 februari 2011 ervaring is opgedaan met het houden van vleeskuikens is dit voldoende en hoeft dus geen cursus te worden gevolgd. 

De cursus bestaat uit 8 modules over vleeskuikens in de keten, voeding, koppelcontrole, kengetallen, huisvesting en klimaat, hygiëne en biosecurity en gezondheid en welzijn. Voor elke module zijn professionals uit het bedrijfsleven ingezet als trainer. Met deze achtdaagse training wordt er door middel van praktische kennis in combinatie met innovatieve technieken een hele effectieve en leerzame training neergezet voor ieder in de pluimvee industrie. De training wordt jaarlijks aangeboden en iedere keer worden alle actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van vleeskuikenhouderij hierin verwerkt. Na afloop kan de participant verzekert zijn van een duurzame investering voor zijn bedrijf. Kijk voor meer informatie op de site

Talent voor groei