Schrijf u nu in voor het Certificaat Pluimveetransport

Date

Bent u werkzaam in de pluimveesector of transport van landbouwhuisdieren? Dan is deze training voor u van toepassing. Daarbij kom deze training in aanmerking voor €100, - SOOB-subsidie. U kunt hier de subsidie zelf of door uw werkgever aanvragen. Vervoerders van varkens, rundvee, schapen en paarden moeten in het bezit zijn van het getuigschrift Chauffeur Veetransport. Hiervoor biedt Aeres Training Centre International de training Gecertificeerd Pluimveetransporteur aan.

Het getuigschrift Veetransport Pluimveetransport is verplicht voor elke chauffeur die beroepsmatig vee vervoert. Deze regelgeving komt voort uit een Europese Verordening 1/2005 en geldt sinds januari 2008. De theorie en het examen zijn gebaseerd op de eisen uit deze Europese Verordening. De opleiding is verplicht voor vervoerders en verzorgers van groot vee; runderen, paarden, varkens, schapen en geiten, koeien en voor pluimvee. Ook veehandelaren die varkens vervoeren en exporteren dienen in het bezit te zijn van het Getuigschrift Veetransport.

De training vindt plaats op zaterdag 19 mei en de kosten bedragen €325,- per deelnemer. Inclusief lesmateriaal, examen, koffie/thee en lunch. En digitaal theorie-examen bij het CBR in Leusden.

Talent voor groei