Interessegebied

7 Gevonden opleidingen Reset filters

Algemene kennis van het productieproces

De cursus Algemene kennis van het productieproces is een tweedaags durende training gericht op de medewerker in de voerfabriek met weinig kennis over het productieproces.

Basiscursus vleeskuikenhouderij

De cursus is een praktijkgerichte training met theoretische ondersteuning bedoeld voor de (toekomstige) vleeskuikenhouder. De cursus is aangepast aan de nieuwste technieken en ontwikkelingen, na afloop ontvangt u een certificaat.

Bedrijfskeurder ambachtelijk slachten

De training Bedrijfskeurder ambachtelijk slachten bestaat uit 9 dagen waarin theorie wordt afgewisseld met veel praktijk. De basistraining bestaat uit 6 dagen, wanneer deze met succes is afgerond kan er verder worden gegaan met het tweede deel van de cursus. Na afloop ontvang je bevoegdheidscertificaat van het NVWA.

Bewaken productieproces mengvoederfabricage

De cursus Bewaken productieproces mengvoederfabricage is een verdiepende cursus gericht op professionals die al eerder de cursus Praktische Procestechnologie mengvoederfabricage hebben afgerond.

Gecertificeerd pluimveetransport

De cursus gecertificeerd pluimveetransport biedt een getuigschrift Chauffeur Pluimveetransport inclusief digitaal theorie-examen bij het CBR in Leusden.

Milieutraining Veehouderij voor VTH

De Milieutraining Veehouderij voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH) bestaat uit een serie van zes modules in samenwerking met Omgevingsdienst Brabant Zuid Oost. De deelnemer leert over de actuele milieuregelgeving en vooral de toepassing ervan op de veehouderijbedrijven.

Praktische procestechnologie mengvoeders

Praktische procestechnologie mengvoeders is gericht op de medewerkers van de diervoederindustrie. Voorafgaand aan deze cursus worden de wensen van de deelnemers geïnventariseerd zodat de cursus hierop aangepast kan worden.