• Trainingsdata
 • Programma
 • Voor wie
Duur 1-8 dagen
Locatie Barneveld
Prijs € 2.250,-
Specificatie kosten Inclusief lesmateriaal, examen, koffie/thee en lunch
 Dag Datum Onderwerp
 1. 3 april 2019 Koppelcontrole en kuikensignalen:
 • Natuurlijk gedrag
 • Gedragssignalen i.r.t. voeding, gezondheid, klimaat enz.
 • Uitval voorkomen en registreren
 • Doden van onbehandelbare vleeskuikens
 • Voeronderzoek
 • Sectie op kuikens
 2.  10 april 2019

Fokkerij, boerderij en opvang kuikens:

 • Kwaliteit en ontwikkeling ouderdieren
 • Eikwaliteit
 • Kuikenkwaliteit
 • Kuikentransport
 • Opvang van kuikens in de stal
 3. 17 april 2019

Hygiëne en bio security:

 • Wat is hygiëne
 • Hygienemanagent
 • Reiniging en ontsmetten
 • Praktijkcase
 • Monitoring en bemonstering
 • Salmonellastatus
 4. 8 mei 2019 

Voeding:

 • Verteringsstelsel en spijsvertering
 • Grondstoffen en nutritie
 • Voersamenstellingen
 • Darmgezondheid
 • Voeradditieven
 • Voeroverschakelingen
 • Tarwe bijvoeren
 5. 15 mei 2019  Huisvesting en klimaat:

 • Wettelijke eisen huisvesting
 • Huisvesting
 • Bezettingsdichtheid
 • Voer– en drinkwatersystemen
 • Strooisel en kwaliteit
 • Licht
 • Stalklimaat en Klimaatsfactoren
 • Ventilatiecapaciteit
 6. 22 mei 2019  Technische en economische kengetallen:

 • Sector
 • Ontwikkeling keten
 • Signalen uit technische cijfers
 • Economische kengetallen
 • Balans
 • Winst en verlies rekening
 • Invullen voorbeeldcase
 7. 29 mei 2019  Gezondheid en welzijn:

 • Meest vookomende vleeskuikenziekten
 • Signalen in de stal
 • Preventie van ziekten
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Voetzoollaissies beoordelen
 • Reductie antibioticagebruik 
 8. 5 juni 2019 Retail en slachterij:

 • VKI Formulier
 • Dierwelzijn
 • Ontvangst, slachtproces en verwerking
 • Monitoring van voetzoollaissies

Deze training van Aeres Training Centre International is ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij.