Aeres Training Centre International organiseert in samenwerking met Aeres MBO een basiscursus vleeskuikenhouderij. Deze voldoet aan de eisen van het Besluit Houders van Dieren. De cursus is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij. Er is een mix van theorie en praktijk. Dat maakt deze cursus uniek. Er wordt gebruik gemaakt van vakspecialisten uit het bedrijfsleven.De cursus bestaat uit 8 thema’s. De kosten voor de cursus bedragen € 2.250,- per persoon. Koffie, thee en lunch zijn bij de cursus inbegrepen. Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat.

 • 2.250,-
 • 1-8 dagen
 • Barneveld
 • Open inschrijving
Talent voor groei

Voor wie

Deze training van Aeres Training Centre International is ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij.

Inhoud van de training

 Dag Onderwerp
 1.

Koppelcontrole en kuikensignalen:

 • Natuurlijk gedrag
 • Gedragssignalen i.r.t. voeding, gezondheid, klimaat enz.
 • Uitval voorkomen en registreren
 • Doden van onbehandelbare vleeskuikens
 • Voeronderzoek
 • Sectie op kuikens
 2. 

Fokkerij, boerderij en opvang kuikens:

 • Kwaliteit en ontwikkeling ouderdieren
 • Eikwaliteit
 • Kuikenkwaliteit
 • Kuikentransport
 • Opvang van kuikens in de stal
 3.

Hygiëne en bio security:

 • Wat is hygiëne
 • Hygienemanagent
 • Reiniging en ontsmetten
 • Praktijkcase
 • Monitoring en bemonstering
 • Salmonellastatus
 4.

Voeding:

 • Verteringsstelsel en spijsvertering
 • Grondstoffen en nutritie
 • Voersamenstellingen
 • Darmgezondheid
 • Voeradditieven
 • Voeroverschakelingen
 • Tarwe bijvoeren
 5. Huisvesting en klimaat:

 • Wettelijke eisen huisvesting
 • Huisvesting
 • Bezettingsdichtheid
 • Voer– en drinkwatersystemen
 • Strooisel en kwaliteit
 • Licht
 • Stalklimaat en Klimaatsfactoren
 • Ventilatiecapaciteit
 6. Technische en economische kengetallen:

 • Sector
 • Ontwikkeling keten
 • Signalen uit technische cijfers
 • Economische kengetallen
 • Balans
 • Winst en verlies rekening
 • Invullen voorbeeldcase
 7. Gezondheid en welzijn:

 • Meest vookomende vleeskuikenziekten
 • Signalen in de stal
 • Preventie van ziekten
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Voetzoollaissies beoordelen
 • Reductie antibioticagebruik 
 8. Retail en slachterij:

 • VKI Formulier
 • Dierwelzijn
 • Ontvangst, slachtproces en verwerking
 • Monitoring van voetzoollaissies

Meer weten?

Contactpersoon: Annemiek Bloed
Email: a.bloed@aeres.nl
Telefoonnr: 06-17587800