In verband met de ophokplicht zal de cursus worden uitgesteld. 

Aeres Training Centre International organiseert in samenwerking met Aeres MBO een basiscursus vleeskuikenhouderij. Deze voldoet aan de eisen van het Besluit Houders van Dieren (hoofdstuk 2).

De cursus is geschikt voor personen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij. Er is een mix van theorie en praktijk. Dat maakt deze cursus uniek. Er wordt gebruik gemaakt van vakspecialisten uit het bedrijfsleven.De cursus bestaat uit 8 thema’s. De kosten voor de cursus bedragen € 2.250,- per persoon. Koffie, thee en lunch zijn bij de cursus inbegrepen. Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat, waarbij de deelnemers voldoen aan de wettelijke eisen. Deze cursus wordt gehouden op bedrijven verspreid over het land. Bij vogelgriep of onvoldoende deelnemers kan de cursus niet doorgaan.

Voor elke extra cursist die u aanmeld voor uw eigen bedrijf ontvangt u een korting van 250 euro

 • 2.250,-
 • 1-8 dagen
 • Barneveld
 • Open inschrijving
Talent voor groei

Voor wie

Deze training van Aeres Training Centre International is ontwikkeld voor personen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij.

Inhoud van de training

 

In verband met de ophokplicht zal de cursus worden uitgesteld. 

 Dag Onderwerp
 3 november

Fokkerij, broederij en opvang
locatie: Broederij, Aeres mbo, Barneveld

 • Broederij en markt
 • Kwaliteit en ontwikkeling ouderdieren
 • Eikwaliteit
 • Kuikenkwaliteit
 • Opvang van kuikens in de stal
 10 november

Koppelcontrole en kuikensignalen
locatie: Pluimveepraktijk, Vleeskuikenbedrijf

 • Natuurlijk gedrag
 • Gedragssignalen i.r.t. voeding, gezondheid, klimaat enz.
 • Koppelcontrole
 • Uitval voorkomen en registreren
 • Doden van onbehandelbare vleeskuikens
 • Voeronderzoek
 17 november

Hygiëne en bio security
locatie: Pluimveepraktijk

 • Wat is hygiëne
 • Hygiënemanagement
 • Reiniging en ontsmetten
 • Praktijkcase
 • Monitoring en bemonstering
 • Salmonellastatus
 24 november

Voeding – locatie: Voerfabriek

 • Verteringsstelsel en spijsvertering
 • Grondstoffen en nutritie
 • Voersamenstellingen
 • Darmgezondheid
 • Voeradditieven
 • Voeroverschakelingen
 • Tarwe bijvoeren
 1 december Huisvesting en klimaat – locatie: Stalinrichter

 • Wettelijke eisen huisvesting
 • Huisvesting
 • Bezettingsdichtheid
 • Voer– en drinkwatersystemen
 • Strooisel en kwaliteit
 • Licht
 • Stalklimaat en Klimaatsfactoren
 • Ventilatiecapaciteit
 8 december Technische en economische kengetallen
locatie: Vleeskuikenbedrijf

 • Sector
 • Marktontwikkelingen
 • Concepten
 • Signalen uit technische cijfers
 • Economische kengetallen
 • Balans
 • Winst en verlies rekening
 • Invullen voorbeeldcase
 15 december Gezondheid en welzijn
locatie: Pluimveepraktijk, Vleeskuikenbedrijf

 • Meest voorkomende vleeskuikenziekten
 • Signalen in de stal
 • Preventie van ziekten
 • Vaccinatieprogramma’s
 • Voetzoollaissies beoordelen
 • Reductie antibioticagebruik 
 22 december Retail en slachterij – locatie: Pluimveepraktijk

 • Marktontwikkelingen
 • Concepten
 • Ontvangst, slachtproces en verwerking
 • Monitoring van voetzoollaissies

Meer weten?

Contactpersoon: Roy Marissen
Email: r.marissen@aeres.nl
Telefoonnr: 06-82380408