• Cursusdata & prijzen
  • Programma
  • Voor wie
Duur 8 dagen
Locatie Barneveld
Prijs Voor informatie graag contact opnemen met info.atc.international@aeres.nl


In deze praktijkgerichte cursusdagen leert de deelnemer onder andere:

Dag 1 – Sector & Retail
De pluimveesector wordt besproken; wat zijn belangrijke spelers en kengetallen, de rol van AVINED en OVONED, nieuwe concepten (o.a. OER-ei, KIPSTER) en eisen/wensen vanuit de retail. Een bezoek aan een eierhandel is daarom onderdeel van deze eerste dag.

Dag 2 – Huisvesting & Klimaat
Huisvestingssystemen worden besproken en bekeken. Wetgeving (normen en eisen) wordt uitgelegd. Voer- en drinkwaterapparatuur komt aan bod, in theorie én praktijk.
Verder gaat men – theoretisch én praktisch – aan de slag met het monitoren (=meten) en regelen (=weten) van het stalklimaat; ventilatiesystemen en klimaat- en regelapparatuur komen aan bod.

Dag 3 – Broederij & Opfok
Er wordt gekeken naar ei kwaliteit en het broedproces. En uiteraard ook het resultaat: een vitaal kuiken! Een bezoek aan een broederij is onderdeel van het programma.
Ook leren de deelnemers over het opfoktraject; welke zaken zijn van belang.

Dag 4 – Voeding
Tijdens deze dag leren de deelnemers over voer- en watermanagement van leghennen. Men gaat zowel theoretisch als praktisch aan de slag met het bepalen van de voerbehoefte van een leghen, en aan de hand daarvan het bepalen en controleren van de voergift. Welke voerstrategieën schema’s kunnen we toepassen om naar een optimale productie te streven? 

Dag 5 – Voerproductie
Het productieproces van voer is deze dag het onderwerp. Er wordt gekeken naar de behoefte van het dier en eigenschappen van grondstoffen. Men gaat aan de slag met het formuleren van voer. Een bezoek aan een voerfabriek is onderdeel van deze dag.

Dag 6 – Gezondheidszorg & Dierwelzijn
Vanuit de anatomie en pathologie wordt gekeken naar pluimveeziektes en het voorkomen daarvan. Hygiëne(protocollen), bio-security en de rol van IKB horen daar ook bij. Verder gaat het deze dag over vaccinatieprogramma’s en -technieken, en wordt er post-mortem onderzoek gedaan.

Dag 7 – Administratie, economie & analyse
Deelnemers gaan aan de slag met bedrijfsadministratie en de registratie van productieresultaten. Dan volgt analyse van zowel de productieresultaten als ook het bedrijf als geheel. Als laatste wordt een kostprijsberekening gemaakt.

Dag 8 – Praktische handelingen & Kip Signalen
We gaan in de stal op zoek naar niet-productieve dieren (selectie en hanteren van dieren). Ook wordt er gekeken naar ei kwaliteit. Deelnemers leren te denken (en handelen) vanuit het dier; Kip Signalen. Dan volgt een koppelbeoordeling en we doen een Quick Scan.

 

 

Deze cursus van Aeres Training Centre International is ontwikkeld voor (startende) ondernemers in de leghennen industrie of bedrijven die hun bedrijfsvoering willen gaan richten op dit segment.