• Trainingsdata
 • Programma
 • Voor wie
Deze training wordt aangeboden als maatwerktraining. Deze training wordt jaarlijks aangeboden, mocht u interesse hebben in een andere datum kunt u contact opnemen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website.
Module:   Dag:
 1.

 Dag 1: Basistraining intensieve veehouderij

 • Intensieve veehouderij emissiearme systemen
 • Bedrijfsbezoeken
 • Innovaties, stal van de toekomst
 

 Dag 2: VTH-Training intensieve veehouderij

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • Relevante wet- en regelgeving, gebruik leaflets en beoordelingstabellen
 • Aandachtspunten bij vergunningsverlening milieu, bouw, handhaving
 • Intrekken vergunningen (stoppers)
 2.

 Dag 3: Training luchtwassers en elektronisch monitoren

 • Typen luchtwassers en kenmerken
 • Functioneren combiluchtwassers, onderzoek WUR
 • Dimensionering en gebruik
 • Elektronisch monitoren
 • Bedrijfsbezoek met beoordeling van de werking
 3.

 Dag 4: Training emissiearme stalsystemen rund- en melkveehouderij

 • Melkveehouderij-productiekolommen en huisvesting
 • Emissiearme systemen: principes, vloeren en voorbeelden
 • Wet- en regelgeving
 • Bezoek melkvee-en kalverhouderij-beoordeling huisvesting
 4.

 Dag 5: Uw persoonlijke veiligheid bij agrarische controles

 • Gezondheidsrisico’s in de veehouderij
 • Arbo regelgeving met mogelijke protocollen voor toezichthouders
 • (Persoonlijke) beschermingsmiddelen en apparatuur
 • Gasalertmeter, signalering en meten ammoniakconcentratie
 • bedrijfshygiëne
 5. 

 Dag 6: Veehouderij en gezondheid van omwonenden

 • Onderzoeken Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) en Endotoxine.
 • Toepassen bij de vergunningverlening, wettelijke kaders, jurisprudentie
 • Doorwerking in de ruimtelijke ordening
 • Mogelijkheden om emissie te verminderen (PEC)
 6. 

 Dag 7 en 8: Training wetgeving mestbewerking en verwerking

 • Mestbeleid, fosfaat regelgeving
 • Definities, technieken; pluimvee, varkens en rundvee
 • Bezoek co-vergister-/verwerkingsinstallatie en kalvergierzuivering
 • Wet- en regelgeving: bevoegd gezag, relatie met afvalbehandeling, IPPC en
 • Best beschikbare technieken (BBT afvalbehandeling en mestverwerking)

De modules Milieutraining Veehouderij zijn gericht op vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH). Medewerkers  van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies , adviesbureaus  maken het meest gebruik van deze trainingen. Zowel de handhavers als de verleners zijn gebaat bij het volgen van deze training.

Maatwerk trainingen zijn mogelijk. Dat kunnen zowel 1-daagse als meer daagse trainingen zijn. Gezamenlijk met u stellen we een programma samen dat exact aansluit bij uw wensen.