• Cursusdata
  • Programma
  • Voor wie
Deze cursus wordt aangeboden als maatwerktraining. Deze training wordt jaarlijks aangeboden, mocht u interesse hebben in een andere datum kunt u contact opnemen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website.
 Module 1: Basistraining intensieve veehouderij 

- Emissiearme stalsystemen en principes 

- De opbouw en productiekolommen van de sectoren

- Waarborgen emissies en gebruik van stalbeschrijvingen/beoordelingstabellen 

- Bedrijfsbezoeken 

 
 Module 2: Handhaving emissiearme stalsystemen intensieve veehouderij

- Gebruik van beoordelingstabellen in een varkens- en pluimveestal

- Presentatie en uitleg bevindingen ochtendprogramma

- Relatie vergunningverlening - toezicht en handhaving

- Besluit huisvesting en activiteitenbesluit

- Relatie vergunningverlening milieu en bouwen - intrekken vergunningen -, aandachtspunten en handhaving

- Algemene tips 

 
Module 3: Training luchtwassers elektronische monitoren

- Werking en eisen aan gebruik van luchtwassers

- Elektronisch monitoren; hoe controleer je luchtwassers op afstand?

- Interpretatie van de gegevens

- Bedrijfsbezoek met beoordeling 

 
Module 4: Emissiearme stalsystemen rund- en melkveehouderij  

- Melkveehouderij - productiekolommen en dierverblijven

- Emissiearme stalsystemen; de principes

- Besluit huisvesting en activiteitenbesluit in relatie met beweiding 

- Bezoek melkvee- en kalverhouderij - beoordeling huisvesting 

- Relatie vergunningverlening milieu en bouwen - intrekken vergunningen en aandachtspunten handhaving

- Wet grondgebonden melkveehouderij (april 2015)  

 
Module 5: Veiligheid en gezondheid agrarische controles  

- Bedrijfshygiëne en besmettelijke dierziekten (zoönosen)

- Gezondheidsrisico’s voor toezichthouders met betrekking tot gassen, ontsmettingsmiddelen en zuren

- Arbo regelgeving met mogelijke protocollen voor toezichthouders

- (Persoonlijke) beschermingsmiddelen en apparatuur

- Bedrijfsbezoek met metingen  met gebruik van pbm

- Opdracht bestaande situatie, analyse van de situatie - knelpunten

 
Module 6: Wetgeving mestbewerking en verwerking (2 dagen) 

- Mestbeleid ( veehouderij + milieu)

- Mestbewerking en mestverwerking technieken - pluimvee, varkens en rundvee

- Hoe deze vergunning technisch te realiseren en handhaven

- Bezoek biogasinstallatie en mestscheider

- Opdracht over milieuaspecten RO en vergunning 

- Regelgeving

- Aandachtspunten bij bedrijfsbezoeken

- Bezoek grootschalige mestverwerker;  verschillende eindproducten

De modules Milieutraining Veehouderij zijn gericht op vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH). Medewerkers  van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies , adviesbureaus  maken het meest gebruik van deze trainingen. Zowel de handhavers als de verleners zijn gebaat bij het volgen van deze training.

Maatwerk trainingen zijn mogelijk. Dat kunnen zowel 1-daagse als meer daagse trainingen zijn. Gezamenlijk met u stellen we een programma samen dat exact aansluit bij uw wensen.