Milieutraining Veehouderij voor VTH

De vakspecialisten van Aeres Training Centre International houden de ontwikkelingen in de veehouderij scherp in de gaten, ook die van de milieuregelgeving. Daarom past Aeres elke training aan, aan de actualiteit. De Milieutraining Veehouderij voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH) bestaat uit een serie van zes modules in samenwerking met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De deelnemer leert over de actuele milieuregelgeving en vooral de toepassing ervan op de veehouderijbedrijven. De training is modulair opgebouwd. Alle modules samen vormen één geheel en sluiten op elkaar aan.

 • Zie cursus data en prijzen
 • 6 of 8 dagen
 • Barneveld
 • Open inschrijving
Talent voor groei

Voor wie

De modules Milieutraining Veehouderij zijn gericht op vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (VTH). Medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies , adviesbureaus maken het meest gebruik van deze trainingen. Zowel de handhavers als de verleners zijn gebaat bij het volgen van deze training.

cursus data en prijzen

 • Start datum volgt binnenkort
 • Cursustijden: 9.15 – 16.30 uur
 • Eén pakket, module 1-6
 • Als pakket module 1-5
 • Modules 2,3,4,5
 • Modules 1 en 6
cursusprijs: (8 daagse)
cursusprijs: (6 daagse)
cursusprijs: (ééndaagse)
cursusprijs: (tweedaagse)
€ 3.995,00
€ 2.995,00
€ 595,00/module
€ 1.100,00/module

Indien je een of meerdere modules los wil volgen neem dan even contact met ons op via info.atc.international@aeres.nl. We informeren je dan over de mogelijkheden/kosten.

Inhoud van de training

Module 1

VTH- training intensieve veehouderij (pluimvee- en varkenshouderij)

 • Huisvesting en emissiearme systemen, werkingsprincipes en voorbeelden
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • Rav, systeembeschrijvingen en beoordelingstabellen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Aandachtspunten
 • Bedrijfsbezoeken pluimvee en varkensstal incl. beoordelen stal systeem
 • Nabespreken bedrijfsbezoeken

Module 2

Training luchtwassers en elektronisch monitoren

 • Typen luchtwassers en kenmerken
 • Functioneren combiluchtwassers, onderzoek WUR
 • Dimensionering en gebruik
 • Elektronisch monitoren
 • Bedrijfsbezoek met beoordeling van de werking

Module 3

Training emissiearme stalsystemen rund- en melkveehouderij

 • Kalverhouderij en Melkveehouderij:
 • huisvesting en emissiearme systemen, werkingsprincipes en voorbeelden
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • Rav (Regeling Ammoniak en Veehouderij), systeembeschrijvingen en beoordelingstabellen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Aandachtspunten
 • Bedrijfsbezoek melkveehouderij incl. beoordelen stalsysteem
 • Nabespreken bedrijfsbezoek

Module 4

Training: Uw persoonlijke veiligheid bij controlebezoeken veehouderijen

 • Gezondheidsrisico’s voor toezichthouders veehouderij
 • Bedrijfshygiëne
 • Arbo regelgeving met mogelijke protocollen voor toezichthouders
 • Eigen verantwoordelijkheid en die van de werkgever
 • (Persoonlijke) beschermingsmiddelen en apparatuur
 • Gasalertmeter, signalering en meten ammoniakconcentratie

Module 5

Veehouderij en gezondheid van omwonenden

 • Onderzoeken Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) en Endotoxine.
 • Gezondheid meewegen bij besluiten, Rijksbeleid - lokaal beleid, Omgevingswet
 • Toepassen bij de vergunningverlening, wettelijke kaders, jurisprudentie
 • Doorwerking in de ruimtelijke ordening
 • Mogelijkheden om fijnstof emissie te verminderen (Poultry Expertise Centre)
 • Bedrijfsbezoek met nieuw fijnstof reducerend systeem

Module 6

Training wetgeving mestbewerking en verwerking

 • Mestbeleid, fosfaat regelgeving
 • Definities, technieken; pluimvee, varkens en rundvee
 • Bezoek co-vergister-/verwerkingsinstallatie en kalvergierzuivering
 • Wet- en regelgeving: bevoegd gezag, relatie met afvalbehandeling, IPPC en Best
  Beschikbare Technieken (BBT afvalbehandeling en mestverwerking)