• Trainingsdata
  • Inhoud van de training
  • Voor wie
De training Praktische procestechnologie mengvoeders wordt aangeboden als maatwerktraining. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info.atc.international@aeres.nl of vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website.

Aan het begin van de training worden de individuele wensen geïnventariseerd. In drie praktijkgerichte trainingsdagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Doseren en wegen / meten: nauwkeurigheid en toleranties,
  • Maalfijnheid: sturen op deeltjesgrootte en keuze maaltechnieken,
  • Mengen: mengcyclus, charge / doorstroom mengen, mengtijden, vloeistofdosering, homogeniteit,
  • Conditioneren: temperatuur, vocht, doorlooptijden
  • Invloeden persproces: voorverdichters, matrijzen, rollen
  • Optimaliseren van procescondities, parameters
  • Vochtbalans gedurende het fabricage proces

De training Praktische Procestechnologie Mengvoeders is gericht op productiemedewerkers in de diervoederindustrie. Ook voor deelnemers uit de aanverwante industrieën zoals molenbouw en toeleveranciers van producten is dit een waardevolle training.