Behoefte aan het delen van kennis in de sector

Date

In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ontstaat er steeds meer behoefte aan onafhankelijke kennis. En door met elkaar samen te werken bereiken we meer dan alleen. Vaak komt het aanbod van kennis nog niet eenduidig bij de werknemers en werkgevers terecht. Dit zien wij als een gemiste kans en daarom hebben wij een jaar geleden met negen partners de krachten gebundeld. Deze partners zijn Aeres, Boerderij van de Toekomst, Centre of Expertise Groen, Praktijkcluster Agro C.I.V. Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO Nederland, Vollegrondsgroentenet, Talentoogst en BO Akkerbouw.

Het doel? Kennis delen: werknemers en werkgevers helpen met hun ontwikkeling op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Want door met elkaar samen te werken bereiken we meer dan alleen.
>> Bekijk wat we samen doen

Het initiatief ‘Kennis delen doen we samen’ bestaat één jaar

Precies één jaar geleden introduceerde negen samenwerkingspartners het nieuwe initiatief ‘Kennis delen doen we samen’ tijdens de ‘Future Farming & Food Experience’. Het afgelopen jaar hebben we samen al veel mooie dingen gedaan.

Wist je dat er vanuit de Kennisdeal…

… een Bodemscheurkalender is ontwikkeld met allerlei weetjes over het thema bodem?

… wordt gezorgd dat de Agrarische Opleidingscentra en Groene Hogescholen steeds meer samenwerken in het onderwijs en in de mogelijkheden voor een ‘Leven Lang Ontwikkelen’?

… kennis in de akkerbouw wordt gedeeld door het organiseren van themadagen voor bedrijven en studenten en door het organiseren van docentendagen voor het MBO?

… het platform Talentoogst wordt ingezet voor informatie over mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw vakmanschap en ondernemerschap in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt?

… een e-learning module ‘Groenbemesters’ wordt ontwikkeld? Deze is in de loop van 2023 beschikbaar.