Privacyregelement

Aeres respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die Aeres tijdens het gebruik van deze website verzamelt, went Aeres Groep aan voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht Aeres met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Aeres, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Aeres wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Aeres een e-mail (info@aeres.nl) te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Aeres maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin de persoonlijke voorkeuren van een bezoeker van de Aeres-website zijn vastgelegd. Aeres gebruikt deze cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Aeres heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Aeres evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Aeres op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.