Uitvoeren gewasbescherming verlengen licentie 1

Het doel van de cursus is het aantoonbaar wettelijk goedgekeurd leren omgaan met de aanschaf en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Cursusinhoud

  • Aandacht voor actuele ontwikkelingen.
  • De beperking van emissie.
  • Het onderhoud van de spuitapparatuur.
  • Het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Maatwerk en maatprijzen

Waar mogelijk worden cursussen in opdracht van bedrijven en (semi) overheidsinstellingen ook op locatie verzorgd.

Doelgroep

Voor groepen of individuele bedrijfsvoerders die in het kader van de wet licentie 1 moeten verlengen om bestrijdingsmiddelen te mogen blijven aankopen en gebruiken.

Kosten en aanmelden 

Op aanvraag. Bel met 088 - 020 52 00 voor meer informatie.