Adviseur mest en mineralen

Themadag mineralen en sporenelementen

Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Biologisch
Interessegebied
Veehouderij
Interessegebied
Ondernemerschap

Mineralen en organische stof vormen samen de bron van onze voeding en ze spelen een centrale rol in de vruchtbaarheid van onze bodem. Waar de WUR-ren van deze wereld dit kwantitatief, op hun fysieke en chemische kenmerken onderzoeken gaat de biodynamische landbouw juist in op de kwaliteit van deze stoffen om zo een volgende stap te maken in het ontwikkelen en verzorgen van voedingskwaliteit. 

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen die meer zicht wil krijgen op de immateriële en spirituele kwaliteiten van de materiële wereld om ons heen. Met andere woorden, die stoffen die bodem, plant, dier en mens voeden. De dag wordt ingevuld vanuit een antroposofische kijk op de stoffen en is geschikt voor ieder die daar nieuwsgierig naar is.

Inhoud van de studie

Onze aardkost is opgebouwd uit gesteenten; een groot deel van de aarde bestaat uit graniet. Bij de verwering van gesteenten worden mineralen ontsloten en opgelost en blijft het intrigerende kiezel (zand) over. Met rivier- en zeewater meegekomen krijgen mineralen en zand een tweede leven in de bodem van Nederland. In die bodem komen ze samen met de elementen uit de organische wereld. Samen vormen ze de bron van onze voeding.

 

Onderwerpen:

 • Mineralogie van kalk/klei/kiezel. Herkomst (waar komt onze bodem vandaan) en de kwalitatieve aspecten van die stoffen.
  • De relatie van de veldpreparaten Hoornmest en Hoornkiezel met respectievelijk Kalk en Kwarts.
  • Het werken met beeldvormende methoden om de kwaliteiten van kalk en kiezel zichtbaar te maken.
  • De rol van klei als verbindend element.
 • De kwaliteiten van stikstof, fosfor en kalium. Hoe gedragen deze elementen zich in de bodem, wat betekent dat voor de omgang met deze elementen, bijvoorbeeld bij composteren.
 • Vanuit de Landbouwcursus: C/O/N/H als dragers van fysieke/etherische/astrale/individuele
  • Met name N is daarin spannend gezien het tijdperk waarin we leven. Wat is de wezenlijke kwaliteit van stikstof en hoe is de huidige N-kwaliteit in de landbouw? Wat betekent dat voor de voedingskwaliteit? Wat betekent H voor ons als mens?
 • Vanuit de voeding: Ca/K/Na/Mg als dragers van die wezensdelen c.q. natuurrijken.
  • Hier is Mg intrigerend. Waarom hebben juist in deze tijd zoveel mensen extra Mg nodig?

  

Programma

9.30 uur Mineralogie door Ruud Hendriks

- relatie met veldpreparaten

- beeldvormende methoden

10.45 uur Pauze

11.00 uur Mineralogie vervolg door Ruud Hendriks en Leen Janmaat

12.30 uur Pauze met lunch

14.00 uur Hoe herken je de elementen door Ruud Hendriks

15.30 uur Pauze

16.00 uur Natuurrijken en (hoofd)elementen N, P, K door Ruud Hendriks en Leen Janmaat

 

Werkvormen:

-              Gesprek over de elementen, waar komen ze voor, hoe herken je ze.

-              Werken met Chroma’s

Deze themadag vormt een tweeluik met de themadag koolstof. Ze zijn samen of apart te volgen.