Adviseur Bodem Hero

Themadag stikstof en koolstof

Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Biologisch
Interessegebied
Ondernemerschap
Interessegebied
Veehouderij

Wat betekent het dat we in de landbouw zoveel stikstof geven? Wat zijn gevolgen van de grote hoeveelheid ‘Non Proteïn Nitrogen’ (stikstof in andere vormen dan eiwit) in onze voeding? Wat doet dat met ons lichaam en onze geest en met onze maatschappij als geheel? Voor iedereen die interesse heeft in kringlopen op het boerenbedrijf en die kringlopen wil optimaliseren.

 • 195,-
 • 9:30- 17:00
 • Minimaal 15 deelnemers
 • Warmonderhof, Dronten
Talent voor groei

Inhoud van de studie

Deze themadag Stikstof en Koolstof vormt een tweeluik met de themadag Mineralen.

Samen zijn ze een uitgebreide versie van de verdiepingsdag Biodynamische landbouw, die ook wordt aangeboden dit seizoen. Er is daardoor tijd om dieper op de materie in te gaan en er is meer ruimte voor interactie.
De themadag is, zoals gezegd, voor iedereen die interesse heeft in kringlopen op het bedrijf en die wil optimaliseren. Daarnaast is interesse voor de niet-materiele kwaliteit van stikstof en koolstof nodig. De dag is een hernieuwde kennismaking met deze elementen, die het zuiver stoffelijke overstijgt.

Hoe kan je als boer kringlopen van koolstof en stikstof verzorgen en deze in de bodem vasthouden om de bodemvruchtbaarheid te verhogen?

Koolstof kent vele verschijningsvormen: het vormt de bouwstof voor ons aardse leven. Ook voor onze landbouwbodems speelt koolstof een belangrijke rol. Zo zorgt
organische stof voor watervasthoudend vermogen, voor binding van mineralen, voor voedsel van het bodemleven. Maar organische stof zorgt ook voor het vastleggen van koolstof en daarmee het verminderen van CO2 in onze atmosfeer.

Koolstof kan niet zonder stikstof. Dit element beheerst ons land al een paar jaar. Het is een element dat groei en beweging mogelijk maakt. We bekijken de vormen waarin koolstof en stikstof in ons landbouwsysteem voor komen en wat dat doorwerkt in voedingskwaliteit.

Onderwerpen

Kenmerken en verschijningsvormen van koolstof en stikstof

 • Koolstof, Steen der wijzen;
 • Vormen van koolstof en hun kwalitatieve betekenis;
 • Vormen van stikstof en hun kwalitatieve betekenis;
 • Vormen van organische stof;
 • Aard en kwaliteit van meststoffen;
 • Koolstof, stikstof en klimaat.


  Betekenis van koolstof en stikstof voor de bodem
 • Ontwikkeling van de bodem, in welke fase is mijn bodem?
 • Hoe kan ik het bodemleven voeden?
 • Verse of verteerde organische mest?
 • Hoe verzorg ik de kringloop op het landbouwbedrijf?

Praktische informatie

 • Inloop: een halfuur voor aanvang
 • Tijden: 09:30 – 17:00 
 • Locatie: Warmonderhof, Wisentweg 12 Dronten
 • Minimaal 15 deelnemers
 • Kosten cursus: €.195,00 (vrijgesteld van btw)
  Inhoudelijke vragen: Leen Janmaat, leenjanmaat57@gmail.com

Over de trainer
Leen Janmaat is adviseur & onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut en beschikt over kennis en kunde over biologische en biodynamische landbouw. Voor stichting Demeter werkt hij aan collegiale toetsing en nieuwe ontwikkelingen