Lectoraat Duurzaam bodembeheer

Verdiepingsdag biodynamische landbouw en voeding

Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Veehouderij
Interessegebied
Ondernemerschap
Interessegebied
Biologisch

In de biodynamische landbouw staat de bodem centraal. Tijdens deze verdiepingsdag gaan we op zoek naar de eigenschappen en kenmerken van de meest relevante stoffen in de bodem. Hoe beïnvloeden die de bodemvruchtbaarheid? Voor practici die verder willen in het biodynamisch telen. Leer hoe je deze kennis in de praktijk kunt toepassen bij het vergroten van je bodemvruchtbaarheid op je bedrijf.

 • € 195,-
 • 9:30 - 17:00
 • Warmonderhof, Dronten
Talent voor groei

Inhoud van de studie

Bodemvruchtbaarheid omvat meerdere aspecten. De bodem is opgebouwd uit sedimenten en mineralen, maar ook uit organische stof (humus) en bodemleven. Mineralen spelen een specifieke rol. Zo zorgt kalk voor bodemactiviteit en groeikracht. Kiezel gaat een verbinding aan met het licht; dit leidt tot rijping, vormkracht.

De themadag is opgebouwd uit twee dagdelen. Een dagdeel over de mineralen en het anorganische aspect van landbouwbodems en een dagdeel over de organische stoffen die een rol spelen.

Dagdeel 1

 • Mineralogie van kalk/klei/kiezel. Herkomst (waar komt onze bodem vandaan) en de kwalitatieve aspecten van die stoffen.
  - De relatie van de veldpreparaten hoornmest en hoornkiezel met respectievelijk kalk en kwarts.
  - Het werken met beeldvormende methoden om de kwaliteiten van kalk en kiezel zichtbaar te maken.
  - De rol van klei als verbindend element.
 • De kwaliteiten van stikstof, fosfor en kalium. Hoe gedragen deze elementen zich in de bodem, wat betekent dat voor de omgang met deze elementen, bijvoorbeeld bij composteren en bemesten.
 • Vanuit de voeding kijken we naar de stoffen calcium (Ca), kalium (K), natrium (Na) en Magnesium (Mg) als dragers van de kwaliteiten van de vier natuurrijken: mineralen, planten, dieren en mensen. In onze voeding zijn deze elementen de dragers van de wijze waarop die natuurrijken in ons als mens hun doorwerking hebben. In ‘jargon': hoe ze doorwerken in onze wezensdelen, het minerale (fysieke), plantaardige (etherische), dierlijke (astrale), en menselijke (individuele). Magnesium is intrigerend. Waarom hebben juist in deze tijd zoveel mensen extra Mg nodig?

  Dagdeel 2
 • Koolstof als vormgever en skelet voor de levende natuur (steen der wijzen) 
 • De verhouding van koolstof tot zuurstof, waterstof en stikstofstof sie samen de dragers zijn van het fysieke, etherische, astrale, en individuele (naar analogie met de ochtend) 
  - Met name stikstof (N) is daarin spannend gezien het tijdperk waarin we leven. Wat is de wezenlijke kwaliteit van stikstof en hoe is de huidige N-kwaliteit in de landbouw? Wat betekent dat voor de voedingskwaliteit? Wat betekent waterstof (H) voor ons als mens? 
 • Welke rol vervult koolstof in het verzorgen van de bodem. 
  -  Ontwikkeling van de bodem, in welke fase is mijn bodem? 
  -  Hoe kan ik het bodemleven voeden? 
  -  Verse of verteerde organische mest? 
 • Hoe verhouden zich de BD-preparaten zich tot de verschillende stoffen en mineralen?  
   

  Over de trainer

  Leen Janmaat is adviseur & onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut en beschikt over kennis en kunde over biologische en biodynamische landbouw. Voor stichting Demeter werkt hij aan collegiale toetsing en nieuwe ontwikkelingen.

   

  Praktische informatie
 • Inloop: een halfuur voor aanvang
 • Tijden: 09:30 – 17:00
 • Locatie: Warmonderhof, Wisentweg 12 Dronten
 • Minimaal 25 deelnemers
 • Kosten cursus: €195,00 (vrijgesteld van BTW)
 • Inhoudelijke vragen: Leen Janmaat leenjanmaat57@gmail.com