Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over zaken met betrekking tot de organisatie, accommodatie, cursussen / trainingen, docenten / trainers etc. vragen wij u die zo spoedig mogelijk te melden. Op deze wijze kunnen we snel actie ondernemen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 1. Dien jouw klacht in via de mail info.atc.emmeloord@aeres.nl of middels een brief naar:

  Aeres Training Centre

  t.a.v. Bart Loman
  Postbus 4
  8300 AA Emmeloord

 2. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Uiteraard worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.

 3. Binnen twee weken ontvangt je schriftelijk een antwoord namens Aeres Training Centre . Indien er langere tijd nodig is om jouw klacht te onderzoeken, zal dit eveneens binnen twee weken schriftelijk met jou gecommuniceerd worden. Tevens zal aangegeven worden waarom de afhandeling langer duurt, en zal je op de hoogte gesteld worden van de termijn waarop uitsluitsel verwacht kan worden.

 4. Indien je je niet kunt vinden in het antwoord / de wijze van afhandeling door Aeres Training Centre , dan kun je jouw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. Contactgegevens:

  Stichting Onderwijsgeschillen

  Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
  E: info@onderwijsgeschillen.nl

  Meer informatie en het reglement van de landelijke klachtencommissie kun je vinden op de website van Onderwijsgeschillen.

 5. Alle klachten en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.