Het doel 

Onderwijs en bedrijfsleven werken samen met gemeenten, UWV en de leerwerkloketten, met als doel om elkaars inzet te versterken en tot een regionale aanpak te komen voor werkzoekenden. Voor werkenden maakt het bedrijf afspraken met de werknemer over Leven Lang Ontwikkelen tijdens het werk. Dat kan bij de start van een nieuwe baan, bij plaatsing op een nieuwe functie of bij doorontwikkeling in de bestaande functie. De route 'Praktijkleren' is een instrument om bestaande en potentiële werknemers die nog geen BBL-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen, breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf. 
Talent voor groei

Doelgroep

Praktijkleren is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

 

Toelatingseisen

Het bedrijf biedt een leerbaan, begeleiding tijdens de BPV en de beoordeling van de BPV. Het bedrijf beschikt over een accreditatie van het crebonummer van SBB. Deelnemer is ouder dan 17 jaar en beschikt niet over een startkwalificatie.

Inhoud

Intensieve periode van werken en leren. In de praktijk van een erkend leerbedrijf leert de kandidaat de vaardigheden aan, die zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiestructuur. De invulling van praktijkleren met de praktijkverklaring is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen.

Erkenning

De praktijkverklaring is een succes- en waardevol alternatief voor een MBO-certificaat. Het is een mooie opstap om te groeien in het bedrijf, naar een andere werkgever of voor het volgen van een opleiding.

Kosten voor de werkgever per student (onder voorbehoud)

De kosten zijn €970,- per kandidaat, inclusief begeleiding consulent, praktijkverklaring diverse werkprocessen en mbo-verklaring.

Subsidie

Subsidie 

Het bedrijf kan tot maximaal €2700,- subsidie aanvragen. De opleider speelt hier geen rol in. Er zijn meerdere aanvraagrondes in 2023/2024/2025. Informatie over deze regeling:

Interesse of meer informatie? 

Neem contact met ons op!

Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 tot 16.30 uur op 088 - 020 5101

of stuur ons een mail via info.trainingcentre@aeres.nl