Onze partners

Wij werken nauw samen met verschillende partners. Dikwijls toonaangevende bedrijven en organisaties op het gebied van agribusiness. Deze gerenommeerde partners onderstrepen het streven van Aeres Training Centre Emmeloord om hét leidende kenniscentrum van Nederland te willen zijn, waar het gaat om kennis en kunde over agribusiness.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool biedt een breed palet voltijd- en deeltijdopleidingen en heeft drie faculteiten, twee groene en één educatieve: Aeres Hogeschool Almere, Aeres Hogeschool Dronten en Aeres Hogeschool Wageningen. De opleidingen gaan van diepgroen agrarisch en lichtgroen tot consumptieve techniek en de master Leren & Innoveren. De kennisgebieden zijn Bedrijfskunde, Design, Dier, Food, Landschap, Natuur, Ondernemerschap, Onderwijs, Plan en techniek.

Aeres MBO

Aeres MBO is een veelzijdige opleider in het groene mbo. De kennisgebieden zijn Bloem, Dier, Food, Land- en tuinbouw (van regulier tot biologisch dynamisch), Natuur en milieu, Ondernemen, Styling & design en Techniek. De mbo-scholen zijn gevestigd in Almere, Barneveld, Dronten, Ede, Emmeloord, Nijkerk en Velp. Aeres MBO heeft opleidingen op alle niveau's, zowel bol als bbl. Aeres MBO is onderdeel van Aeres.

Aeres Farms

Aeres Farms heeft een akkerbouwbedrijf van 340 ha en een melkveebedrijf met 200 melkkoeien, verdeeld over drie verschillende dierhouderijsystemen. Daarnaast is er een paardenplaats, een varkenshouderij en een pluimveehouderij. Het bedrijf wordt gerund door verschillende studentbedrijven. Op deze manier maken ze kennis met de praktijk en leren ze werken met de laatste innovaties. Ook leren de studenten ondernemen, onderzoeken en is er ruimte om te experimenteren. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs en het onderzoek van Aeres. Docentonderzoekers en studenten doen in opdracht van bedrijven verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden bij het Aeres Farms. Verder wordt het centrum gebruikt voor demonstaties en specifieke opleidingen voor het bedrijfsleven.

CIV Agri & Food

Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food voor de topsector Agri & Food is hét talentencentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om mbo-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vaklui. Vaklui die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, die opsporen en binnen de topsector Agri & Food in de praktijk brengen. Het CIV Akkerbouw is een van de 8 centra van CIV Agri & Food.

LTO

LTO Nederland is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB en vertegenwoordigt samen ruim 35.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan de economie, de werkgelegenheid, het landschap en het milieu, is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar.

Tolsma

Tolsma-Grisnich ontwikkelt innovatieve totaaloplossingen voor het gehele traject van inschuren, bewaren, verwerken en verpakken van agrarische producten.

Heftruckcentrum Post

Decennialang zijn wij gespecialiseerd in intern transport. In 2017 bestond ons bedrijf 60 jaar. Heftruckcentrum Post heeft legio sterke merken met diverse typen heftrucks en aanverwante machines. Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor vorkheftrucks, maar ook voor verreikers, ruw terreintrucks, voorzetapparatuur en warehousing equipment.

Agrofoodcluster

Het Agrofoodcluster is opgericht door ondernemers. Met als doel de promotie van de open teelt sector in het algemeen en om samen te werken op overkoepelende zaken als aantrekkelijkheid als werkgever. De ondernemingen die lid zijn van het cluster, vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 2 miljard euro.

BoerenBusiness

Talentoogst

Hans Schilders is als scholingsconsulent het gezicht achter Talentoogst. Sinds 2015 werkt hij als scholingsconsulent Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt. Zijn missie: ondernemers en (toekomstige) medewerkers helpen met hun persoonlijke ontwikkeling.

Movaeres

"Doen waar je voor staat vanuit het perspectief van jouw onderneming", sinds de oprichting van Movaeres leggen zij toe op de groei van ondernemerschap. Movaeres (voorheen Agramanagement) is in 1978 opgericht vanuit het agrarisch onderwijs in Emmeloord. Zij focussen zich op de ontwikkeling van ondernemerschap, leiderschap en adviseurschap in de agri- en foodketen. Werken aan uw eigen ontwikkeling als ondernemer, grotere perspectieven leren zien, samenwerking binnen en buiten het familiebedrijf en het aansturen van personeel zijn thema's waar Movaeres in de primaire sector in is gespecialiseerd.

Agrometeorologisch Adviesbureau Erno Bouma

Het Agrometeorologisch Adviesbureau Erno Bouma biedt inleidingen en cursussen aan op het gebied van de agrometeorologie; dat wil zeggen de relatie tussen de weersomstandigheden en de ontwikkeling van ziekten en plagen bij u op het perceel, maar ook wat het effect is van de gewasbeschermingsmiddelen en de relatie met diezelfde meteorologische omstandigheden. 

DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe

Boven-Veluwe is in Nederland één van de grotere dierenartsenpraktijken die begeleiding van diergezondheid en -welzijn bij landbouwhuisdieren aanbieden. Haar dierenartsen zijn werkzaam in midden en noord Nederland. Zij vinden het van belang om het imago van de landbouwsector positief uit te dragen en waar mogelijk te verbeteren. Zo zijn zij ook betrokken bij sectoroverleggen en verschillende vormen van onderzoek. Doelstelling van haar dierenartsen is het continu verbeteren van kennis en kwaliteit, om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. 

Groeien in Organisaties

Groeien in Organisaties is een netwerk van trainers, coaches en adviseurs met hart voor de zaak. Zij leveren graag een positieve bijdrage aan het leren én creëren van mensen in organisaties. Daartoe bieden ze full-service maatwerk in de vorm van (team)trainingen, procesbegeleiding, projectmanagement, interim-management en individuele coaching. Als netwerk zijn zij van alle markten thuis bij de overheid, het onderwijs, de non-profit en profitsector.