Duurzame energie windmolens

Energie

Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Ondernemerschap
Interessegebied
Biologisch

Het doel van de cursusmodule Energie is akkerbouwers en vollegrondgroentetelers bewust maken van de kansen voor hun bedrijf op het gebied van duurzame energie. De kennisoverdracht op dit gebied vindt plaats op de aspecten: techniek, financieel en sociaal. 

Voor wie?

Voor akkerbouwers en vollegrondgroentetelers die zich graag willen verdiepen en verbreden in duurzame energie. Met daarbij interesse ook in de mogelijkheden voor eigen bedrijf. 

Talent voor groei

Inhoud van de studie

Tijdens deze cursusmodule vindt er kennisoverdracht plaats op het gebied van duurzame energie voor agrarische bedrijven. Deze informatie komt aan bod door middel van drie aspecten: techniek, financieel en sociaal. Kennis per onderwerp en de voor en tegens. 

Techniek: 

  • Alle duurzame mogelijkheden op het gebied van energie 
  • Kijkend naar het verleden, heden en de toekomst 

Financieel: 

  • Inzicht in de verwachte kosten en opbrengsten 
  • Welke regelingen en subsidies zijn er beschikbaar 

Sociaal: 

  • Keurmerken voor het bedrijf: waar moet het in de toekomst aan voldoen? 
  • De omgeving meekrijgen door communicatie, acceptatie, adoptie en participatie 

Je krijgt handvatten en huiswerk om zelfstandig, maar ook gezamenlijk aan de slag te gaan met diverse leerdoelen. Uiteindelijk is het doel antwoord te geven op de vraag: hoe kan je inspelen op de kansen die er liggen m.b.t. duurzame energie?