Hovenier VHG Branche-opleiding

De VHG Branche-opleiding is een vakopleiding die merendeel in de middag/avonduren gegeven wordt bij o.a. Aeres Training Center Velp en richt zich speciaal op werkenden in de sector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken. In september 2022 starten we ook met het tweede cursusjaar van de VHG Brancheopleiding "Hovenier"! De inhoud van de opleiding is alleen op het vak gericht en wordt door deelnemers en bedrijven hoog gewaardeerd. Heb je de opleiding Aankomend Hovenier al behaald dan kan je verder met deze opleiding Hovenier. Iets voor jou?

  • € 2.325,-
  • 9:00-16:00 of 16:00-22:00
  • meerdere middagen/avonden
  • Min 12 - max 25 deelnemers
Talent voor groei

Aankomend Hovenier behaald? Doe dan mee met het vervolg van de VHG Brancheopleiding"Hovenier"!

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leert de deelnemer de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en van de tuintechniek. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen, maar wel plantenkennis en vooral veel praktische instructie. Na deze opleiding kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam Hovenier.

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn tuin, kan deelnemen. 
Voorwaarde om te starten met de opleiding Hovenier is het certificaat Aankomend Hovenier of een vergelijkbare opleiding.
 

Inhoud

In dit tweede jaar vindt er een aanzienlijke verdieping plaats op de onderwerpen die behandeld zijn in het voorgaande jaar (de opleiding Aankomend Hovenier):
• Plantenkennis;
• Bodemkunde;
• Bemestingsleer;
• Techniek van de aanleg.

Daarnaast wordt er een begin gemaakt met de onderwerpen:
• Tuintekenen;
• Landmeten en waterpassen;
• Begroten en werkplanningen maken;
• Gewasbescherming.

Ook de praktijkinstructies voor de techniek van de aanleg komen aan de orde. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wie daarvoor slaagt, ontvangt het certificaat Hovenier. Dit is door Branchevereniging VHG erkend.

Duur

Deze opleiding bij Aeres Training Centre Velp duurt één jaar, verdeeld over 28 maandagmiddag/avonden waarvan 3 zaterdagen.
Tijden ± 16.00 – 22.00 uur (maandag) en 09.00 – 16.00 uur (zaterdag).

Start

Bij voldoende deelname (12 aanmeldingen) kunnen we de opleiding ook daadwerkelijk gaan starten. mochten we dit aantal niet halen dan kan de opleiding bij één van de andere groene hotspots gevolgd worden.

Kosten

De kosten voor het cursusjaar 21-22 bedragen in totaal  € 2.325,- (0% BTW). Dit bedrag bestaat uit: 

Opleidingskosten € 2.150,00 (0% BTW)
Kosten E-learning €      50,00
Examenkosten €    125,00
Daarnaast maak je extra kosten voor o.a. veiligheidsschoenen en gereedschap. 
Voor het nieuwe cursusjaar 21-22 zijn de kosten nog onder voorbehoud.

Subsidie

Voor werknemers uit de hoveniers- en groenvoorzieningssector is er subsidie beschikbaar via Colland Arbeidsmarkt.
De subsidieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. De diploma’s worden per leerjaar afgegeven. 
Degene die de opleiding heeft betaald, dat kan zowel de werkgever als de werknemer zijn, ontvangt een subsidie van maximaal € 1.500,- per jaar.
De werknemer ontvangt een bonus van € 500,- per behaald diploma.
Voor meer informatie.
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/vhg-brancheopleiding-hoveniers/ 
 

Aeres Velp één van de Groene Hotspots

Onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG werken steeds nauwer samen om de mensen in de groene sector en de bedrijven nog beter te ontwikkelen. De Groene Hotspot is daarin een nieuwe stap. Het is een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene onderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. VHG heeft zich ten doel gesteld binnen een paar jaar negen hotspots, verspreid over Nederland te vormen.

De Groene Hotspot is een ontmoetingsplek rond een AOC waar informatie en kennis gedeeld kan worden door studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, groene hbo’s, lectoren, overheden, leveranciers en adviesbureaus enzovoorts. Aeres MBO Velp / Aeres Training Centre Velp is er trots op dat zij als derde school in Nederland deze samenwerking officieel maakte in de herfst van 2019.