Docent(en) Ontwerp Tuin & Landschap OF Plantenkennis Hero

Leidinggeven aan wendbaar vakmanschap in lerende organisaties

Interessegebied
Arbo & veiligheid
Interessegebied
Ondernemerschap
Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Groen en leefomgeving
Interessegebied
Veehouderij
Interessegebied
Voeding

Als leidinggevende biedt je richting, ruimte en ruggensteun in de ontwikkeling van medewerkers en team. Om richting te geven heb je zicht op de drijfveren en intrinsieke motivatie, daarnaast inspireer en motiveer je de medewerkers tot gedragsverandering vanuit voorbeeldgedrag. Je geeft medewerkers de ruimte om zich zelfstandig te ontwikkelen, om mee te denken en mee te beslissen. Daarnaast creëer je ruggensteun door vanuit verbinding en vertrouwen optimaal met elkaar samen te werken. 

 • Met 60% subsidie 
 • Diverse locaties 
 • Workshops, coaching & intervisie
 • Individueel en in groepen
Talent voor groei

Voor wie?

Om het programma aan te laten sluiten bij de vraag, wens en niveau van de leidinggevende heeft iedere deelnemer een individuele intake. Op basis van deze intakes wordt het programma verder vorm gegeven en op maat gemaakt.

Inhoud van de studie

Voor het bereiken van een optimaal leerresultaat bestaan de leiderschapsprogramma’s van het Bakery Sweets Center uit een combinatie van groepsgewijze en individuele interventies.

De leeractiviteiten zijn:

 • Workshops: 5 delen van 3,5 uren training. Tijdens deze workshops is het doel inzicht krijgen in wendbaar vakmanschap en persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Daarnaast krijgen de leidinggevenden praktische tools aangereikt om hun medewerkers te motiveren, enthousiasmeren en coachen. Daarnaast gaan we praktisch aan de slag gaan met opdrachten en rollenspelen met acteur.
 • Coaching gesprekken: 3 coaching gesprekken van één uur. Tijdens dit individuele gesprek met een coach maakt de leidinggevende de verdieping in zijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende. (mogelijk deels online)
 • Intervisiesessies: 3 sessies (a 1,5 uur) met de drie tot vijf leidinggevenden. (mogelijk deels online)

Locatie, data en kosten

De intakes en workshops zijn op één van de locatie van een BSC-lid.

 • dinsdag 14 februari;   workshop 1  van 13:30-17 uur
 • donderdag 9 maart;          workshop 2 van 13:30- 17
 • woensdag 22 maart;           intervisie 1 van 13:30-17  (inclusief bedrijfsbezoek)
 • dinsdag 4 april;            workshop 3 van 13:30-17
 • dinsdag 18 april;                   workshop 4 van 13:30-17
 • dinsdag 9 mei; intervisie 2 van 13:30-17 (inclusief bedrijfsbezoek)
 • datum volgt;                     workshop 5 van 13:30-17

Kosten per persoon: €1.500 minus 60% subsidie* = € 600,= per persoon.

*Kosten worden door de deelnemende partij voorgefinancierd, bij toekenning subsidie wordt 60% terugbetaald.

Inhoud leeractiviteiten

Intervisiesessies

Deelnemers gaan onder begeleiding in gesprek over ingebrachte casuïstiek. Elke leidinggevende brengt een dilemma of vraagstuk in rondom het leidinggeven aan wendbaar vakmanschap. Bijvoorbeeld een gesprek dat niet volgens plan verliep, een aankomend jaargesprek of een ander dilemma waar de leidinggevende tegenaan loopt. De groep reflecteert aan de hand van een gestructureerde methodiek en draagt oplossingen aan vanuit eigen expertise.

Coaching gesprekken

De leidinggevende zal aan de hand van een persoonlijke paspoort in gesprek gaan met de coach waarbij zijn persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De leidinggevende formuleert zijn eigen doelstellingen en leerdoelen voor het leiderschapstraject. De leidinggevende reflecteert op zijn persoonlijke ontwikkeling en geformuleerde leerdoelen en bepaalt richting of leerdoelen voor de toekomst.

Thema 1: Ik en wendbaar vakmanschap

De leidinggevende krijgt inzicht in wendbaar vakmanschap en gaat aan de slag met zijn of haar eigen leiderschapskwaliteiten en competenties:

 • Wie ben ik? Persoonlijke (leiderschap)kwaliteiten onderzoeken en in kaart brengen
 • Wat vind ik belangrijk? Welke normen, waarden en overtuigingen heb ik?
 • Wie wil ik zijn (als leider)? Hoe wil ik dat andere mij zien en welk gedrag hoort daarbij?
 • Wat heb ik nodig? Welke kennis en vaardigheden moet ik mij eigen maken?

Welk voorbeeldgedrag wil of moet ik vertonen?

Thema 2: De kracht van communicatie

Je kunt het gedrag van je medewerker beïnvloeden door inzicht te hebben in hoe jij communiceert, maar ook hoe de ander communiceert.

 • Wat is je mindset in een gesprek?
 • Wat is communicatie? En welke invloed heeft taal, toon en houding tijdens een gesprek?
 • Welke verschillende communicatiestijlen zijn er? En welke invloed hebben ze op gedrag?

Wat is jouw communicatiestijl? Wat is je kracht en je valkuil in communicatie?

Thema 3: Coachend leiderschap

In deze workshop staat coachend leiderschap centraal. Hoe kun je als leidinggevende medewerkers in beweging brengen zonder betuttelend te zijn en minder vanuit hiërarchie aan te sturen?

 • Wat is coachend leiderschap?
 • Hoe breng ik medewerker in beweging?
 • Hoe motiveer ik medewerkers om zelf regie te nemen?.
 • Welke kennis, kwaliteiten en vaardigheden moet ik mij eigen maken?

Oefening ‘voorbeeld zijn’ voor je team | medewerkers 


Resultaat

Na dit trainingsprogramma heeft de leidinggevende meer inzicht wat wendbaar vakmanschap betekend voor de organisatie en haar medewerkers. Er is inzicht verkregen in eigen leiderschapskwaliteiten en competenties en is bewustzijn gecreëerd van de invloed, die een leidinggevende heeft op medewerkers. Daarnaast zijn de gespreksvaardigheden effectief getraind waardoor deze kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk van de leidinggevende. Zij hebben hun competenties en vaardigheden getraind om doelgerichte preventieve gesprekken te voeren waarbij heldere werkafspraken worden gemaakt met behoud van een goede werkrelatie. Dit zal bijdragen aan de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling en daarmee duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.