Spuitlicentie II bedrijfsvoeren gewasbescherming zelfstudie

Interessegebied
Licenties

Voert u gewasbescherming uit in opdracht van anderen, dan heeft u een licentie bedrijfsvoeren nodig. Om deze te halen volgt u een zelfstudie thuis en neemt u deel aan het examen (praktijk en theorie) 

 • 299,-
 • Examen en interview
 • 19:30 - 22:30 & 09:00 - 12:00
 • Maximaal 10
Talent voor groei

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijven die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Ook (verkoop)adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten over een licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming beschikken. Tevens wordt verwacht dat de houder van de licentie voorlichtingszaken verzorgt. 

Inhoud van de trainig

Als gewasbescherming voor anderen uitgevoerd wordt of de benodigde middelen verkocht worden, is meer kennis nodig. Daarvoor hebt u een bewijs van vakbekwaamheid nodig: licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Wanneer u de cursus Bedrijfsvoeren Gewasbescherming volgt, kunt u examen afleggen en krijgt u het benodigde bewijs van vakbekwaamheid. U voldoet dan aan de wettelijke eisen.

Onderwerpen

 • Resistentiemechanismen
 • Groeifasen en gewasbeschermingsmaatregelen
 • Signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding
 • Veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines
 • Milieuaspecten, arbeidsomstandigheden
 • Wet en regelgeving

Zelfstudie

Na aanmelding ontvangt u het studiemateriaal thuis. Thuis kunt u het studiemateriaal bestuderen om zo voor te bereiden op het examen.

Examinering

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Theorie-examen op de computer.
 • Opdracht, in overleg met de cursusleider wordt deze voor een bepaalde datum ingeleverd.
 • CGI-interview over de ingeleverde opdracht, waarin de deelnemer bepaalde aspecten dient toe te lichten of te verdedigen.

Resultaat

Na het behalen van het examen ontvangt u van Bureau Erkenningen de licentie bedrijfsvoeren gewasbescherming inclusief het vakbekwaamheidspasje. Deze licentie is vijf jaar geldig. Binnen die vijf jaar moet u vier verlengingsbijeenkomsten volgen om uw licentie te kunnen verlengen.