Wet Natuurbescherming cursus - Niveau 1

Deze cursus is alleen voor Aeres studenten. Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. Je komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze cursus leer je hoe je zorgvuldig handelt tijdens het werk en waarom dit belangrijk is. 

In het kort

 • Aantal dagen/uur uur - uur studiebelasting
 • Deelnemers cursisten

Goed om te weten

 • Dit ga je leren

  In de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving
  • Verschillende gedragscodes
  • De wet rondom soortbescherming, zorgplicht en bijbehorende verbodsbepalingen
  • Diverse beschermde soorten kennen en herkennen
  • Calamiteiten signaleren en doorgeven en afwijkingen melden
  • Werkinstructie vertalen naar praktische toepassing
  • Er worden diverse 'casussen' behandeld om u meer inzicht te geven
  • U wordt uiteraard voorbereid op het examen

   De hele cursus is gebaseerd op de volgende vier gedragscodes:

  • Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
  • Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen
  • Gedragscode Bosbeheer
  • Gedragscode Natuurbeheer

   In de cursus ga je door middel van verschillende opdrachten onderscheidt maken tussen de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en beheer en onderhoud

 • Voor wie?
 • Kosten
 • Examen
  De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit meerkeuzevragen. Na het behalen van het examen ben je bevoegd en bekwaam om deze gedragscodes toe te passen in de praktijk. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, hiervan moet u er 32 goed beantwoorden om het examen met een voldoende af te sluiten.
 • Resultaat
  • Je hebt kennis van de inhoud van de Wet Natuurbescherming.
  • Je kan beschermde flora en fauna herkennen en hebt kennis van de vaste rust- en verblijfplaatsen van deze.
  • Je kan invulling geven aan zorgvuldig handelen en hebt kennis van werktechnieken in de groenvoorziening, in het waterbeheer, in het bosbeheer en in het natuurbeheer.
  • Je kan samenwerken, overleggen en relevante informatie terugkoppelen naar de uitvoerder, opzichter, beheerder of toezichthouder.

Hulp nodig?

Kom je er niet uit? Geen probleem. Neem contact op met een van onze experts.

Partners van Aeres Training Centre