Lectoraat Duurzaam bodembeheer

Themadag Duurzaam bodembeheer

Duur
Dag
Interessegebied
Akkerbouw
Interessegebied
Biologisch
Interessegebied
Veehouderij

Bodembeheer en klimaatrobuustheid staan hoog op de landbouwagenda’s. Koolstofopslag in de bodem wordt vanuit CO2 gestimuleerd, maar voor de boer is met name de bodemverbetering die er mee gepaard gaat interessant. Deze themadag is bedoeld als brede oriëntatie op de aspecten die samen tot duurzaam bodembeheer leiden. Met focus op structuur, bewortelingsintensiteit, waterberging en mechanisatie, in het bijzonder NKG/Niet kerende grondbewerking.

Talent voor groei

Inhoud van de studie 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Organische stof en koolstof.
  Welke functies heeft organische stof kwantitatief en kwalitatief. Hoe verhoudt bodemopbouw zich tot de klimaatdiscussie rond CO2 vastlegging? Wanneer wordt het financieel aantrekkelijk.
 • Mechanisatie.
  Van een trend naar steeds zwaardere mechanisatie is er een kentering naar lichtere bewerking. Lichtere machines, tot robots aan toe, ondiepere bodembewerking met de ecoploeg, Niet Kerende Grondbewerking, rijpadensysteem, grote wielafstand. In welke mate draagt elk onderdeel bij aan een betere bodem
 • Toevoegmiddelen en meststoffen.
  De tendens van biologisch en duurzaam werken levert een scala aan middelen op die bodemverbeterend kunnen zijn. Meststoffen, bacteriën, schimmels, fermentatie.
 • Bemesting in de toekomst.
  Kunstmest wordt duurder en de beschikbaarheid staat onder druk. Parallel daaraan zal ook de beschikbaarheid van organische mest afnemen als gevolg van afnemende veehouderij (koeien, varkens en kippen). Reststromen nemen de rol over, maar tot in hoeverre is dat realistisch? Wat levert de inzet van humane mest aan voor- en nadelen?

Van tevoren wordt geïnventariseerd welke vragen er bij de deelnemers zijn, zodat die ook voorbereid de ruimte kunnen krijgen.