Wet Natuurbescherming cursus - Niveau 2

Deze cursus is alleen voor Aeres studenten. Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. Je komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze praktische handleiding leer je hoe je zorgvuldig handelt tijdens het werk.   

Inhoud van de training 


In de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod: 

 • Wet- en regelgeving
 • Verschillende gedragscodes
 • De wet rondom soortbescherming, zorgplicht en bijbehorende verbodsbepalingen
 • Beschermde soorten kennen en herkennen
 • Calamiteiten en afwijkingen
 • Werkinstructie en werkproces
 • Er worden diverse casussen behandeld om u meer inzicht te geven
 • Voorbereiding examen

De hele cursus is gebaseerd op de volgende vier gedragscodes:

 • Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
 • Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen
 • Gedragscode Bosbeheer
 • Gedragscode Natuurbeheer

In de cursus wordt door middel van verschillende opdrachten onderscheidt gemaakt tussen de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en beheer en onderhoud Groenvoorzieningen. De examinering vindt plaats op een combinatie van deze vier gedragscodes.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit meerkeuzevragen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, hiervan moet u er 32 goed beantwoorden om het examen met een voldoende af te sluiten. Tevens wordt van u gevraagd om een case te behandelen / uit te werken. Na het behalen van het examen bent u bevoegd en bekwaam om deze gedragscodes toe te passen in de praktijk.

Resultaat 
De deelnemer zal na het volgen van de cursus een erkend examen af leggen voor het behalen van het certificaat van het AOC Keurmerk. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Om uw certificaat te verlengen dient u een hercertificeringscursus Wet Natuurbescherming 1 te volgen.