Wet Natuurbescherming (niveau 1)

Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Licenties
Interessegebied
Groen en leefomgeving

Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. U komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze cursus leert u hoe u zorgvuldig handelt tijdens het werk en waarom dit belangrijk is.

 • 375,-
 • 2 dagen 
 • 13:00 tot 16:00.  Examen 09:00
 • Maximaal 20
Talent voor groei

Voor wie?

De cursus Wet natuurbescherming niveau 1 is bedoeld voor:

 • Uitvoerende medewerkers binnen de groenvoorziening
 • Medewerkend voorman

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Leeuwarden
  19 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Inhoud van de training

In de cursus worden verschillende onderwerpen behandeld:

 • Wet- en regelgeving
 • Verschillende gedragscodes
 • De wet rondom soortbescherming, zorgplicht en bijbehorende verbodsbepalingen
 • Diverse beschermde soorten kennen en herkennen
 • Calamiteiten signaleren en doorgeven en afwijkingen melden
 • Werkinstructie vertalen naar praktische toepassing
 • Er worden diverse 'casussen' behandeld om u meer inzicht te geven
 • U wordt uiteraard voorbereid op het examen

De hele cursus is gebaseerd op de volgende vier gedragscodes:

 • Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
 • Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen
 • Gedragscode Bosbeheer
 • Gedragscode Natuurbeheer

In de cursus wordt door middel van verschillende opdrachten onderscheidt gemaakt tussen de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en beheer en onderhoud Groenvoorzieningen. De examinering vindt plaats op een combinatie van deze vier gedragscodes.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit meerkeuzevragen. Na het behalen van het examen bent u bevoegd en bekwaam om deze gedragscodes toe te passen in de praktijk. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, hiervan moet u er 32 goed beantwoorden om het examen met een voldoende af te sluiten.

Resultaat

 • U heeft kennis van de inhoud van de Wet Natuurbescherming.
 • U kan beschermde flora en fauna herkennen en heeft kennis van de vaste rust- en verblijfplaatsen van deze.
 • U kunt invulling geven aan zorgvuldig handelen en heeft kennis van werktechnieken in de groenvoorziening, in het waterbeheer, in het bosbeheer en in het natuurbeheer.
 • U kunt samenwerken, overleggen en relevante informatie terugkoppelen naar de uitvoerder, opzichter, beheerder of toezichthouder.

Certificering

De deelnemer zal na het volgen van de cursus een erkend examen af leggen voor het behalen van een licentie pasje van het AOC Keurmerk. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Om uw certificaat te verlengen dient u een hercertificerings cursus Wet Natuurbescherming 1 te volgen.