Wet Natuurbescherming (niveau 3)

Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Licenties
Interessegebied
Groen en leefomgeving

Zorgvuldig handelen is erg belangrijk als je buiten werkt. U komt namelijk in aanraking met wilde dier- en plantensoorten, die worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze cursus leert u hoe u zorgvuldig handelt tijdens het werk en waarom dit belangrijk is. De cursus kenmerkt zich door de focus op de juridische aspecten rondom het uitvoeren van werkzaamheden onder de gedragscode. Belangrijk hierbij dat men leert hoe je een plan van aanpak opstelt en waar men rekening mee moet houden. Hier zal in de cursus dieper op in worden gegaan. Er zal tevens een oefencasus voorbij komen die jullie gezamenlijk gaan bespreken.

 • 575,-
 • 09:00 - 15:30uur
 • 2,5 dag incl. examen 
 • Maximaal 15
Talent voor groei

Voor wie?

De cursus Wet natuurbescherming niveau 3 is bedoeld voor bedrijfsleiders, projectleiders en werkvoorbereiders van:

 • Gemeentelijke buitendiensten
 • Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven
 • Terreinbeherende organisaties
 • Loonwerkersbedrijven
 • Waterschappen

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Leeuwarden
  16 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Inhoud van de training

In de cursus worden verschillende onderwerpen behandeld:

 • Wet- en regelgeving
 • Verschillende gedragscodes
 • De wet rondom soortbescherming, zorgplicht en bijbehorende verbodsbepalingen
 • Beschermde soorten kennen en herkennen
 • Calamiteiten en afwijkingen
 • Werkinstructie en werkproces
 • Er worden diverse casussen behandeld om u meer inzicht te geven
 • Voorbereiding examen

De hele cursus is gebaseerd op de volgende vier gedragscodes:

 • Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
 • Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen
 • Gedragscode Bosbeheer
 • Gedragscode Natuurbeheer

In de cursus wordt door middel van verschillende opdrachten onderscheidt gemaakt tussen de gedragscodes Bosbeheer, Natuurbeheer, Waterschappen en beheer en onderhoud Groenvoorzieningen. De examinering vindt plaats op een combinatie van deze vier gedragscodes.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit meerkeuzevragen.Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, hiervan moet u er 32 goed beantwoorden om het examen met een voldoende af te sluiten.

Daarnaast is er een praktijkcasus die bestaat uit het schrijven ven een Plan van Aanpak. Hierin laat de deelnemer zien dat hij/zij op basis van beschikbaar gestelde inventarisatiegegevens van beschermde flora en fauna een risicoanalyse kan maken en een bijbehorend risicomanagement kan uitvoeren. Dit met als doel de werkzaamheden in te kunnen plannen en uit te kunnen laten voeren zonder dat hierbij schade optreedt aan de aanwezige flora en fauna.

Resultaat

 • De deelnemers heeft kennis van de inhoud van de Wet Natuurbescherming.
 • De deelnemer kan beschermde dier- en plantensoorten herkennen en heeft kennis van de vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten.
 • De deelnemer kan invulling geven aan zorgvuldig handelen en heeft kennis van werktechnieken in met name de groenvoorziening en in globale zin in het waterbeheer, in het bosbeheer en in het
 • natuurbeheer.
 • de deelnemer kan aangeleverde informatie over flora en fauna interpreteren, is in staat een risicomanagement uit te voeren en kan samenwerken, overleggen, relevantie informatie registreren en
 • terugkoppelen naar direct leidinggevende.

Certificering

De deelnemer zal na het volgen van de cursus een erkend examen af leggen voor het behalen van het certificaat van het AOC Keurmerk. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Om uw certificaat te verlengen dient u een hercertificeringscursus Wet Natuurbescherming 1 te volgen.