Privacy statement

Aeres gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder vertellen we hoe we dat doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Aeres maakt gebruik van cookies op haar websites. We mogen volgens de wet cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn. Daarom staat deze optie al aangevinkt. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Deze toestemming gaat om het gebruiken van marketing- en statistieken-cookies. Zo kunnen we onze informatie zo goed mogelijk op jou afstemmen.

Het gebeurt soms dat cookies worden verzameld via media van derden, zoals bij het bekijken van een YouTube-video die via onze site wordt getoond. Aeres is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Je kunt cookies ook zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zo instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van deze website.

Beeldmateriaal

Bij evenementen en schoolactiviteiten van Aeres wordt soms beeldmateriaal door ons gemaakt, dat op onze website of sociale media kan worden geplaatst. Het gaat daarbij steeds om algemene beelden (geen close-up’s). Als je bezwaar hebt tegen een foto op de website, stuur dan een bericht aan fg@aeres.nl.

Leerlingen, studenten, en andere stakeholders

Als je bij Aeres komt studeren, of wanneer Aeres diensten aan je verleent, hebben wij gegevens van je nodig. Hier lees je hoe dat precies gaat en wat wij met je gegevens doen. Alle persoonlijke gegevens die wij van je nodig hebben, worden zorgvuldig verwerkt volgens de geldende wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die wij van je verwerken

Als je bij ons studeert, hebben we voor verschillende doeleinden persoonsgegevens van je nodig. Dat kan gaan om b.v.:

 • naw- en contactgegevens
 • opleidings- en inschrijfgegevens
 • stage- en BPV-gegevens
 • gegevens over de studievoortgang
 • bijzondere en gevoelige persoonsgegevens
 • ICT-gegevens
 • foto’s en videobeelden

Wij verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het onderwijs dat je bij ons volgt en/of de diensten die we aan jou verlenen.

Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben voor:

 • het geven van studieadviezen; 
 • het komen tot een Onderwijsovereenkomst (OOK) en/of het komen tot een Praktijkovereenkomst (POK); 
 • het afleggen van verantwoording aan DUO, de onderwijsinspectie en de accountant; 
 • het aanschaffen van leermiddelen; 
 • het geven van je opleiding (lessen, toetsen, voortgang, aanwezigheidsregistratie); 
 • het innen van vergoedingen, lesgelden; 
 • het verwerken voor alumni-doeleinden; 
 • het gebruiken en beheren van onze ICT-voorzieningen; 
 • het bekendmaken van onderwijs-gerelateerde activiteiten;
 • het behandelen van geschillen; 
 • het maken van een toegangspas.

Wie jouw gegevens kunnen inzien

Onze medewerkers hebben toegang tot je gegevens waar dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Soms geven wij persoonsgegevens door aan derden. Dit gebeurt uitsluitend in het kader van de onderwijsovereenkomst en de doelstelling van Aeres als onderwijsinstelling, bijvoorbeeld:

 • aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst;
 • aan de overheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • aan andere personen die je ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven.

We sluiten een zogenaamde verwerkersovereenkomst af met bedrijven die wij inhuren om je persoonsgegevens te verwerken (denk aan applicaties in de cloud zoals het Eduarte onderwijsportaal of de Elo ). Dit schrijft de wetgeving voor, en het geeft ons bovendien de middelen om te zorgen dat de verwerking op een veilige wijze plaatsvindt waarbij je privacy wordt gerespecteerd.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij zorgen zo goed mogelijk voor de bescherming van je gegevens en nemen algemeen geaccepteerde passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij toetsen onze maatregelen voortdurend aan de eisen van de accountant. Ook stemmen wij deze onderwerpen samen met andere onderwijsinstellingen af.

Zie voor meer informatie hierover: MBO Digitaal en SCIPR.

Bewaren en vernietigen

Wij vernietigen je persoonsgegevens als wij die niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens verzamelden. Dit doen we op basis van de bewaarafspraken die zijn gemaakt voor de onderwijssector. Daarin staan ook afspraken voor persoonsgegevens waarvoor een wettelijk verplichte bewaartermijn geldt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten aanpassen of in sommige situaties te laten verwijderen. Daarvoor stuur je een e-mail naar fg@aeres.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op zulke verzoeken, maar uiterlijk binnen vier weken.

Vragen

Aeres behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Voor vragen over onze privacy aanpak, kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, mevrouw M. de Boer via fg@aeres.nl.

Partners van Aeres Training Centre