Water, weer en gewasbescherming

Hoe ga jij om met water? En hoe zorg jij ervoor dat je zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt? Kun jij überhaupt alle regels en wetgeving rondom water en gewasbescherming bijbenen? Je leert met alle regelgeving omgaan tijdens de cursus water, weer en gewasbescherming. 

In het kort

 • Eerste startdatum 8 november 2024
 • Aantal dagen/uur 1 dag
 • Prijs € 375,00
 • Locatie Compliment BV
 • Deelnemers 20 cursisten

Goed om te weten

 • Dit ga je leren
  Water. Een van de belangrijkste bronnen om te kunnen telen. Maar tegenwoordig is de beschikbaarheid van schoon water niet meer zo vanzelfsprekend. Een belangrijke uitdaging daarbij is het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet hierbij stellen. Ook stelt de overheid steeds strengere eisen aan gewasbeschermingsmiddelen die in de natuur terecht komen.
 • Voor wie?
  Deze cursus is bedoelt voor telers of adviseurs in de agrarische sector. Het weer verandert, maar passen we ons hier ook op aan en waar moet ik allemaal rekening mee houden. Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de cursus. Daarnaast is er ook ruimte om eigen ervaringen en voorbeelden te bespreken
 • Kosten
  €375,-
 • Programma

  Ochtendprogramma: Weer en gewasbescherming: Erno Bouma 

  'Weer en gewasbescherming' waarin hij je meer bewust laat worden van de relatie tussen de meteorologische omstandigheden in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in relatie met plantenziekten en plagen en hun bestrijding. Inzicht hierin helpt je om een goede en verantwoorde keuze te kunnen maken wanneer je een specifieke behandeling moeten uitvoeren voor het hoogste effect, maar ook wanneer je de behandeling niet moet toepassen. Je weet welke invloed het weer heeft op ziekten, plagen en gewasbescherming en hoe je hier in kunt sturen. We bespreken tijdens de cursus de volgende onderwerpen:

  • Relatie van het weer en de bestrijding van plantenziekten en plagen
  • Hoe maak ik verantwoorde keuzes?
  • Welke invloed heeft het weer bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen

  Middag programma :Watermanager: Jan Broos

  Jan Broos legt uit hoe je 'watermanager' kunt zijn op je eigen bedrijf. Water is een noodzakelijke productiefactor voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Een belangrijke uitdaging is het borgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet hierbij stellen. Voor jou is het belangrijk te weten waar voor jouw bedrijf de knelpunten liggen en wat je kunt doen om je bedrijf op watergebied emissiearm in te richten.Nagenoeg nul emissie is één van de doelen in het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming’. Dit betekent dat er in 2030 nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het milieu terecht komen. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan dat er in 2027 sprake moet zijn van een ‘nagenoeg nulemissie van GBM’ naar het oppervlaktewater. Tenslotte treedt vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking waarin regels voor GBM zijn opgenomen. In deze training leggen we op een praktische manier uit waar je bedrijf aan moet voldoen en hoe je met eenvoudige oplossingen jouw erf emissiearm kunt inrichten. We bespreken tijdens de cursus de volgende onderwerpen: 

  • Regels waar je bedrijf de komende jaren aan moet voldoen
  • Praktische maatregelen, aandachtspunten en tips om je erf emissiearm in te richten
  • Beschikbare instrumenten en subsidies
  • Punten waar een toezichthouder bij een bedrijfsbezoek op let
  • Foto’s van praktijkvoorbeelden en -situatie

  Let op er is subsidie beschikbaar

  Per cursus betaal je een cursusbedrag. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je hebt namelijk bij mogelijkheid 1 en 2 recht op subsidie vanuit Colland Arbeidsmarkt.

  • Mogelijkheid 1: Werk jij vanuit de CAO Open Teelten? Dan vergoedt Colland Arbeidsmarkt 85% van het cursusbedrag.
  • Mogelijkheid 2: Werk jij als akkerbouwer of vollegrondsgroenteteler zonder personeel? Colland Arbeidsmarkt vergoedt ook dan 85% van het cursusbedrag.
  • Mogelijkheid 3: Werk jij als ZZP’er en heb je geen eigen akkerbouw- of vollegrondsgroenteteeltbedrijf? Ook dan kun je deelnemen aan de cursus. Je betaalt in dit geval het cursusbedrag zelf.

  Kom je in aanmerking voor subsidie? Meld je dan aan via de website van Talentoogst.

 • Toelatingseisen

Inschrijven

Hulp nodig?

Kom je er niet uit? Geen probleem. Neem contact op met een van onze experts.

Partners van Aeres Training Centre