Onderzoeksprogramma Gezond leven in de groene stad

Ecologisch Groenbeheer

Interessegebied
Ondernemerschap
Duur
Meerdere dagen
Interessegebied
Groen en leefomgeving

Bij deze cursus staat het behoud en ontwikkeling van Ecologische Groenbeheer centraal. Ecologisch Groenbeheer kan zorgen voor meer diversiteit aan planten en dieren die samenleven in een bepaalde groene structuur. Denk daarbij aan groenbeheer van parken, bermen, groen in de stad of een dorp.

  • 425,-
  • 4 dagdelen á 3 klokuren
  • Minimaal 12 en maximaal 15
  • Gelijk toepasbaar in praktijk
Talent voor groei

Voor wie?

De cursus Ecologisch Groenbeheer is bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders en toezichthouders van:

• Gemeentelijke buitendiensten
• Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven
• Terrein beherende organisaties
• Waterschappen
• Andere geïnteresseerden

Deze cursus is bedoeld voor vakbekwame medewerkers in natuurlijk groen en medewerkers die leidinggeven aan een groenploeg.

 

 

Inhoud van de studie

• Basisbegrippen Ecologisch beheer
• Biodiversiteit
• Natuurbeheer (Soorten, bedreigingen)
• Natuurbeleid (behoud & bescherming)
• Beheer methodes met Praktijkvoorbeelden
• Bodembeheer
• Optimaal flora en fauna in groene structuren
• Microklimaat